weby pro nejsevernější čechy

Za Nadějí do výběžku! TIP NA VÝLET!

V hlubokém údolí na Hamerském potoce mezi Luží a Pěnkavčím vrchem můžete při putování zdejším krajem narazit na jednu pozoruhodnost. Je to přehrada se zvláštním názvem – Naděje. Její hráz je dlouhá 93 metrů a 9 metrů vysoká. Stavbu přehrady z lomového kamenu znělce vyprojektoval arch. Niklas z Teplic.

Vodní dílo bylo dokončeno za 170 dní a napuštěno v roce 1938, právě v období, kdy se do sousedního čerstvě zbudovaného hraničního opevnění stěhovalo naše vojsko k obraně proti vpádu německé armády. Dost možná, že i z toho důvodu dostala přehrada své jméno.

Původně se plánovalo, že přehrada bude zásobovat kvalitní pitnou vodou Rumburk, a tak v okolí byly vybudovány sběrné studny a potrubí, které vedlo přes Jedlovou až do Lesné. Nakonec ale se svoji zásobou 24000 m3 vody sloužila hlavně jako akumulační nádrž užitkové vody pro pohon 15 vodních kol mlýnů a pil od Hamru až po Lindavu, kde dokonce voda poháněla stroje na výrobu zrcadel. Nedaleko Hamru lze ještě dnes najít zarostlé zbytky původních náhonů nebo ve skále vytesanou 83 m dlouhou štolu, která přiváděla vodu k turbině.

V současné době se přehrada nijak technicky nevyužívá, ke koupání není do zvláštně modrozeleně zabarvené vody vhodný přístup a i v letních parných měsících dosahuje její teplota pouze okolo 13 stupňů. V krásném okolí Naděje je i několik dalších zajímavých míst – třeba Ledová jeskyně nebo romantická zřícenina hradu Milštejn.

Navštívit tuhle krásně ukrytou přehradu určitě stojí za to, už i pro ten dnes tolik aktuální název.

Tagy