weby pro nejsevernější čechy

Jablonec nad Nisou, podruhé

Pokud jste s naší pozvánkou trefili do nového infocentra v Jablonci nad Nisou, snad jste neopomenuli nabrat si do ruky, kapes či batohu řadu nabízených propagačních materiálů. S jejich pomocí tedy můžeme vyrazit na prohlídku města. Infocentrum se nachází v těsném sousedství kostela svaté Anny, místního nejstaršího kostela, který dala postavit Marie Polyxena hraběnka Desfours v letech 1685 až 1687. Na jižní straně směrem do ulice je vsazen smírčí kříž (1666), u věže (dostavěné až v roce 1706) pak stojí socha Panny Marie. Dnes kostel slouží jako výstavní a koncertní prostor (v neděli 2. prosince 2012 je tu např. vernisáž letošní výstavy betlémů).

Z tohoto místa je možno vydat se nejrůznějšími směry za nejrůznějšími tématy, pro tuto chvíli zkombinujme brožury o středu města a církevních památkách. Takže mapku do ruky a nabereme směr ke kostelu dr. Farského, původně z roku 1833. I tady je věž mladší, dostavěna byla 1861. Dnešní podoba je ale výsledkem pseudogotického zásahu z roku 1892. Dnes patří Československé církvi husitské.

Největší církevní stavbou je římskokatolický kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí (těch náměstí je tu ostatně víc než plno). Cihlová stavba je monumentální a zvláštní na pohled. Trojlodní chrám pochází z let 1930-1932 a navrhoval ho místní architekt Josef Zasche.

Podle oficiálních materiálů se ke zvláštnostem kostela počítá bronzová socha Krista na oltáři, mramorová socha Piety na bočním oltáři a bezbariérový přístup na schodišti. Podívat se do interiéru můžete tady. V loňském roce se mi podařilo dostat se dovnitř a na první pohled mne zaujala zdejší křížová cesta, tvořená plastikami z pálené hlíny, které vytvořila sestra Teresa a Spiritu Sancto z řádu bosých Karmelitek (bohužel ve virtuální prohlídce kostela příliš vidět není). Já tehdy dokonce v kostele získal soubor pohlednic, na nichž jsou všechna zastavení nafocena. Jestli je k dispozici stále, bohužel nemám tušení…

Posledním kostelem, dosažitelným pěšky, je secesní starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže.

I tuto stavbu navrhoval Josef Zasche, pochází ale již z  let 1900-1902. Patří k nejvýznamnějším secesním sakrálním stavbám v Evropě a stala se střediskem secesní výstavby v okolí, dodnes tu stojí soubor tzv. Scheiblerových domů ze dvacátých let dvacátého století. Podle plakátků na vývěsce tu nedávno sbírka pomohla dokončit první etapu rekonstrukce zdejších varhan a už se na nich pořádají koncerty.

A taky se můžeme podívat dovnitř, virtuální prohlídka interiéru je k dispozici zde.

Další církevní památky jsou v místní části Rýnovice, ale to je trochu z ruky, takže jen zmínku o kostelíku na zcela opačné straně, ve Vrkoslavicích.

Nese jméno Svatého Jana Nepomuckého a byl postaven na základech starší kaple v letech 1867 až 1871. V roce 1735 nechal zámožný občan Wenzel Hübner na tomto místě vystavět kamennou kapli. Ta sloužila až do roku 1811, kdy ji Hübnerův vnuk Franz nahradil novou kapličkou, která tu stála další desítky let. Stávající kostelík byl naposledy renovován po první světové válce a dnešní jeho stav volá po další opravě (což je z fotky vidět).

My se ale do Vrkoslavic teprve dostaneme. Příště se vrátíme zase na začátek, abychom se vydali jinou cestou

Tagy