weby pro nejsevernější čechy

Máslovice – vojenský historický den

Květen je měsíc, kdy si připomínáme osvobození naší země od fašistické okupace a zároveň ukončení 2. světové války v Evropě. V obci Máslovice připravili na sobotu 17.května 2014 akci „Vojenský historický den“ ve spolupráci s kluby vojenské historie. Dopolední program vyplnila spanilá jízda dobové vojenské techniky do Kralup nad Vltavou a zpět. Odpolední program začal akcemi pro děti – střelba na terč, hod granátem, jízda v historické vojenské technice a další. Vrcholem programu byla realistická ukázka bitvy mezi německými a sovětskými vojáky, do které se zapojili partyzáni a povstalecká civilní garda. Kdo očekával typický scénář – zlí vrahouni na jedné straně a hodní, milí a spravedliví na straně druhé – byl zklamán. Válka je jen jedna a ta páchá zvěrstva plošně! Vždy, všude a kdykoli. Je sice historicky přijaté pravidlo, že : „ …. průběh a výsledky války píše vítěz“, ale to nic nemění na tom, že zločiny se v každé válce páchají na obou stranách. A to ve stejné intenzitě a zrůdnosti. I když dnes se nám může zdát, že rok 1945 je již dávná historie, pak by pro všechny, i ty nedávno narozené, mělo být varováním, že válka je věčná! Její schopnost metamorfózy je nekonečná. Její dotek se navždy zapíše do paměti, a její polibek znamená rozsudek smrti. Virtuální války – film, televize a PC hry lstivě, nabízející „růžovou“ šablonu , kdy dobro vždy zvítězí nad zlem a vše je OK! Jenže, kde je ve válce dobro a kde zlo? Kdo je dobrý a kdo zlý? To určuje, až na konci, „vítěz“. Virtuální, zjednodušené podoby války jsou jen ozvěny řvoucího zla z pekla, trpělivě čekajícího na svou další šanci vychutnat si lidské utrpení. Dnešní ukázky, i přes svou autentičnost, nemohou zprostředkovat dotek s krutou realitou války. Není to ani jejich účel! Snaží se ji jen na okamžik nastínit a přiblížit, abychom si dokázali vážit svobody, míru a života.

Příprava na ukázku.

Scénář ukázky.
Německý polní lazaret na konci války přijímá raněné. Okolo již operují partyzáni a povstalci. Druhý transport raněných přepadnou, odzbrojí a zaútočí na lazaret. Raněné a personál postřílí. Několika německým vojákům se podaří uprchnout a přivolat pomoc. Ti za pomoci obrněné techniky po krátké přestřelce dobijí lazaret zpět. V nastalém zmatku se několika partyzánům podaří ujet a přivolat osvoboditele – Rudou armádu. Mezitím si němečtí vojáci vyřídí účty s povstalci a popraví je. Přesila sovětů je drtivá. Němci se vzdávají. Osvoboditelé je popraví a nakonec i okradou.