weby pro nejsevernější čechy

Čuněcí taxík

V pátek 3. 4. 2015 jste se po delší době mohli svézt na trati mezi Rumburkem a Jiříkovem (resp. Ebersbachem). Pohled to byl smutný. Zchátralé zastávky na české straně a především nefungující nádraží v Jiříkově vyvolává v cestujících, kteří dříve touto trasou jezdili často, smutek. Mezi Jiříkovem a Rumburkem momentálně funguje pouze autobusová doprava, na kterou většina cestujících chválu nepěje (a to nejen kvůli ceně). Možná by stálo za to, znovu se zamyslet nad tím, zdali by se nevyplatilo železniční dopravu na této lince obnovit. Sjízdná ZATÍM stále ještě je…


Soukromý spolek nadšenců železnice v Löbau na Velký pátek připravil nostalgickou jízdu nově zrekonstruovaného vlaku „Ferkeltaxe“ – volně přeloženo „čunění taxík“. Trasa vedla zrušenou tratí mezi Rumburkem a Jiříkovem na české straně a zrušenou tratí mezi Ebersbachem a Löbau na německé straně. Jízdné pro dospělého na trase Rumburk – Löbau a zpět činilo 20 Eur. Příště bychom doporučili zmíněnému spolku nasadit pro české cestující nižší cenu. Možná by pak byli překvapeni (a potěšeni)větší účastí českých pasažérů.


Rekonstrukce vozu se povedla. Nejen zvenčí vypadá motoráček jako by právě opustil výrobní halu. Uvnitř lze nalézt pohodlné polstrované lavice, rozkládací stůl a ochotnou obsluhu, která nabízela nejen občerstvení, ale i spoustu suvenýrů. Jelikož akce souvisela se oslavou Velikonoc, malí cestující byli potěšeni účastí velkého velikonočního zajíce, který s nimi během jízdy špásoval, rozdával jim čokoládová vajíčka, a nakonec je v zastávce Großschweidnitz vyzval k velikonočnímu zvyku, který naši němečtí sousedé provozují – ke hledání vajíček ukrytých kolem železniční zastávky.