weby pro nejsevernější čechy

Vodojem jižně od Martiněvsi

Článek je součástí seriálu Vodojemy, vodárenské věže

Na jižním okraji Martiněvsi u silnice směrem na Charvatce stojí věžový vodojem.

Stavba není chráněnou kulturní památkou, přesto má záznam v Památkovém katalogu:

Technická stavba z roku 1964. Jednoduchý architektonický výraz navazuje na funkcionalistické vodárenské stavby období první republiky.

Technické info zde ->

Obec Martiněves je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.1). Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem vody je úpravna Brníkov s akumulací 400 + 900 m3. Výkon úpravny je 35 l/s. Upravená voda je vedena přes SK Libochovice do čerpací jímky, ze které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu Martiněves 150 m3 (291,10/285,10).

Skupinový vodovod Martiněves je propojen s nadřazeným systémem Severočeská vodárenská soustava.

Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vodojem věžový -identifikátor VDJ.LT 018/1 objem 150 m3

Specializovaný web věžových vodojemů uvádí:

Věžový vodojem u Martiněvsi / Zásobování obyvatelstva
Rok výstavby: 1964
Zdrojem vody jsou zářezy, které jsou svedeny do čerpací jímky, ze které se čerpá pitná voda do věžového vodojemu. Z něj je zásobním řadem zásobována obec Charvatce a Radešín.

Věžový vodojem pochází z 60. let 20. století (vodovod uveden do provozu v roce 1964). Dřík je tvořen šesti nosnými železobetonovými pilíři, stěny mezi nimi jsou vyzděny do kruhového půdorysu stavby a omítnuty. Vstup do vodojemu je zajištěn plechovými dveřmi, nad nimi je malá stříška. Ve zděné části nad vstupem do vodojemu jsou téměř po celé délce dříku obdélníková okna, těsně pod nádrží jsou pak v každém z šesti polí další čtvercová okna. Nádrž o objemu 150 m3 je válcová železobetonová s rovným dnem. Vodorovná střecha se zábradlím nese lucernu a telekomunikační techniku.

Series Navigation<< Bývalý vodojem v Evani
Tagy