weby pro nejsevernější čechy

Vodojem jižně od Martiněvsi

Na jižním okraji Martiněvsi u silnice směrem na Charvatce stojí věžový vodojem.

Stavba není chráněnou kulturní památkou, přesto má záznam v Památkovém katalogu:

Technická stavba z roku 1964. Jednoduchý architektonický výraz navazuje na funkcionalistické vodárenské stavby období první republiky.

Technické info zde ->

Obec Martiněves je zásobena ze skupinového vodovodu Martiněves (SK-LT.018.1). Skupinový vodovod Martiněves zásobuje obec Martiněves, Charvatce a Radešín. Zdrojem vody je úpravna Brníkov s akumulací 400 + 900 m3. Výkon úpravny je 35 l/s. Upravená voda je vedena přes SK Libochovice do čerpací jímky, ze které se přes Martiněves čerpá pitná voda do věžového vodojemu Martiněves 150 m3 (291,10/285,10).

Skupinový vodovod Martiněves je propojen s nadřazeným systémem Severočeská vodárenská soustava.

Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vodojem věžový -identifikátor VDJ.LT 018/1 objem 150 m3

Series Navigation<< Studánka u silnice mezi obcemi Třtěno a ChožovMost pro pěší nad železniční tratí ve Mšeném-lázně >>
Tagy