weby pro nejsevernější čechy

Na lodičkách v soutěsce Křinice

Mnohé návštěvníky dnes návštěva vyhlášených soutěsek na Kamenici u Hřenska neláká. Kdysi perla Českého Švýcarska mnoho ztratila na svém kouzlu vzhledem k davům návštěvníků, kteří se tudy valí v zástupech.

Je ale dobré opět připomenout, že naše Krásná Lípa je především branou do údolí Křinice, které je neméně romantické a zatím ne tak turisticky navštěvované (odmyslíme-li ovšem cyklisty v Kyjovském údolí). V nejkrásnějším skalním úseku se potom nalézá místo, kde můžete také plout na lodičkách, místo, které díky své tiché podmanivé kráse patří k nejlepším cílům Českosaského Švýcarska a pro mnohé překonavá i půvaby zmíněných soutěsek na Kamenici. Pro mne určitě.

Nejlépe dojdete do Křinické soutěsky z Brtníků, stále po modré značce, přes starou osadu Kopec s výborně zachovanými podstávkovými domy, údolím Brtnického potoka, a nakonec již podél Křinice do Zadních Doubic.

Odtud po německé straně ke starému hrázděnému mlýnu Niedermuehle. Jedna z nejkrásnějsich samot skalní krajiny, přímo u Křinice, dnes již nefunkční, ale svůj dávný půvab si plně zachovala i po staletích. Maně se přitom vybavuje zřícenina Dolského mlýna, pres veškerou péči nehostinné a neútulné místo.

Nyní vás červené značky vedou do stále temnější a hlubší skalní rokle, až k jezírku Obere Schleuse vzniklému před staletími a sloužícímu jako splav dřeva po Křinici k jejímu ústí do Labe v Bad Schandau. Naleznete zde přístaviště loděk a malou útulnou restaurací, posazenou pod skalou přímo u vody. Převozník potom vypráví, ovšem německy, i o historii místa, o tom, jak se jezírko k plavbám využívá už 130 let, a vy jste okouzleni tou nadšenou klidnou plavbou ve skalách, plavbou po staleté hranici mezi naší zemí a Německem.

Z Brtníků je to k soutěsce dobrých 9 km, ale pokud si vyhradíte celý den, nebudete zklamáni.

Pro ty, kdo nejsou nuceni vrátit se stejnou cestou zpět, se nabízejí dva tipy:

Ze soutěsky vystupte po značených cestách do vysoko položené vsi Hinterhermsdorfu a vyhlídkovou cestou pokračujte k rozhledně na Weifbergu a do Mikulášovic. Jiný svět, horské výhledy a lesy.

Nebo projdete podél Křinice až do bývalých Zadních Jetřichovic, odkud lze přejít na naší stranu a po zelené značce putovat na Tokáň nebo na Mezní Louku. To už by bylo ale jiné vyprávění.

Krásná Lípa je tedy východiskem skvělé túry, která překoná krásy okolí Hřenska. Mějte to na paměti a choďte vice i se svými přáteli do soutěsky Křinice. Je to vaše řeka, která nedaleko pod vaším městem vytváří jedno z nejpodivuhodnějších údolí Českosaského Švýcarska. Propagujte více taková místa svého okolí. Máte být nač pyšní.

Jiří Rak

Tagy