weby pro nejsevernější čechy

Pevnost Königstein je na české návštěvníky připravena

Saská pevnost Königstein patří mezi nejkrásnější skalní pevnosti v Evropě.

V roce 2015 přivítala mezi návštěvníky z celého světa i na 26 tisíc hostů z České republiky. Tato kdysi nedobytná pevnost ční uprostřed bizarní skalní krajiny ve výšce 247 metrů nad hladinou řeky Labe. Na rozsáhlé pevnostní plošině o velikosti 9,5 ha se nachází jedinečný areál, sestávající z více než 50 historických budov z různých dob. Takřka osm století dějin pevnosti je přiblíženo v řadě expozic, a to i v češtině.

Na pevnosti Königstein je řada informačních tabulí vyvedena trojjazyčně – v němčině, angličtině a češtině. Překlady do dalších jazyků jsou návštěvníkům k dispozici na zalaminovaných arších. „Našim návštěvníkům ze zahraničí chceme nabídnout pokud možno stejný servis jako těm domácím,“ říká jednatelka Angelika Taube. „V této věci se snažíme být důslední. Rovněž dočasné výstavy jsme nechali kompletně přeložit.“ To se přirozeně týká i nové výstavy „O mniších na Königsteinu a o tom, jak je zlé ‚sémě doktora Luthera‘ vyhnalo“, která je otevřena až do 1. listopadu.

Pro individuální obchůzky po pevnosti a návštěvu trvalé expozice „In lapide regis – Na kameni králově“ je možné si zapůjčit českého audioprůvodce. Český audioguide je připraven rovněž pro děti, které tak mohou pevnost objevovat v doprovodu Maxe a Marušky. Na předchozí objednávku lze navíc v doprovodu českého průvodce navštívit i jinak nepřístupné prostory, jako např. hluboká podzemní sklepení, kasematy nebo muniční nabíjecí systémy.

Kromě toho si čeští návštěvníci mohou v pokladně a muzejní prodejně pořídit nejrůznější publikace, včetně bezplatného plánu pevnosti s informacemi o všech budovách a expozicích.

Pevnost Königstein je chráněna pískovcovými stěnami vysokými až 42 metrů. Uvnitř areálu se nachází nejhlubší studna v Sasku, která je se svými 152,5 metry považována za druhou nejhlubší hradní studnu v Evropě. Nejstarší písemná zmínka o hradu na Königsteinu pochází z jedné listiny českého krále Václava I. z roku 1241. Ve středověku hrad náležel k Českému království. Od konce 16. století byl Königstein za saského kurfiřta Christiana I. a jeho následovníků přestavěn na nejmohutnější pevnost v Sasku. Pevnost nebyla nikdy dobyta; pouze v roce 1848 vyšplhal po kolmých pískovcových stěnách kominík Sebastian Abratzky. Po něm nazvaný Abratzkého komín lze dodnes zdolávat, ovšem přelézání hradeb je zakázáno, takže je nutno pod vrcholovou zdí výstup ukončit a opět slanit dolů.

Pevnost byla až do roku 1922 nejznámějším státním vězením v Sasku. Za prusko-francouzské a obou světových válek byla využívána jako zajatecký tábor. V letech 1939 až 1945 zde byli internováni váleční zajatci z Polska, Francie, Velké Británie, Holandska a USA. Na konci druhé světové války převzali velení nad pevností francouzští zajatci. Po druhé světové válce zde Rudá armáda zřídila vojenský lazaret. V letech 1949 až 1955 byla pevnost využívána jako ústav pro převýchovu trestané mládeže, jejíž profil neodpovídal představám o socialistické mládeži. Poté byla pevnost přeměněna na muzeum. Po převratu od roku 1991 investoval Svobodný stát Sasko do sanace a přestavby pevnosti zhruba 61 milionů eur. Od znovuotevření navštěvuje pevnost Königstein každoročně průměrně půl milionu návštěvníků.

Ti, kteří si při své návštěvě pevnosti nestihnou všechno prohlédnout, mohou s tou samou vstupenkou přijít během následujících sedmi dnů ještě jednou. Pro tento případ je třeba se před odchodem z pevnosti po předložení dokladu totožnosti zaregistrovat v pokladně nebo na informacích u Studničního domu.

HLAVNÍ INFORMACE

OTEVŘENO: duben – říjen: denně 9–18 h | listopad – březen: denně 9–17 h

KDE: Festung Königstein, 01824 Königstein (Sachsen) | GPS: 50.91950309928832, 14.056603173706094

DOPRAVA: vlak S-Bahn (Dresden – Königstein – Schöna, do Königsteinu) | autobus Kirnitzschtal-linie 241 (Pirna – Königstein – Hinterhermsdorf) | Auto (A 17 Dresden – Pirna, sjezd Pirna, dále na B 172 ve směru Bad Schandau do Abzweig Festung Königstein) | parkoviště Parkhaus nedaleko pevnosti | pevnostní expres Festungsexpress mezi městem Königstein, parkovacím domem Parkhaus a pevností.

VSTUPNÉ obsahuje výtahy a vstupné na veškeré výstavy | Letní sezóna 25.03.2016 – 31.10.2016 a 01.04.2017 – 31.10.2017 | zimní sezóna 01.11.2016 – 31.03.2017 | Ceník letní sezóny: dospělí 10 € | děti 7 € | rodinné (2 dospělí + 4 děti do 16 let) 25 € | minirodinné (1 dospělý + 2 děti do 16 let) 15 € | skupiny od 15 dospělých osob 9 € | skupiny od 15 studentů s průkazem 3 €

SERVIS V ČEŠTINĚ: audioprůvodce (CZ) 3 € | dětský audioprůvodce (CZ) zdarma v kombinaci s audioprůvodcem pro dospělé | texty výstavy (CZ) tak pro mimořádné výstavy | orientační plán (CZ) | letáky (CZ) | publikace (CZ) o historii pevnosti Königstein | český průvodce na objednání | zpravodaj z pevnosti www.festung-koenigstein.de/index.php/abonovat-bulletin.html (CZ) | www.drazdany.info/koenigstein (CZ) | www.drezno.info/koenigstein (PL) | www.festung-koenigstein.de (CZ | DE | EN | PL | RU)

Pevnost Königstein se těší na Vaši návštěvu!

Z Drážďan zdraví

Susanne Arens (dříve Gertoberens)

VE STŘEDOVĚKU HRAD NÁLEŽEL K ČESKÉMU KRÁLOVSTVÍ. © FESTUNG KÖNIGSTEIN, FOTO: PROCOPTER

NA ROZSÁHLÉ PEVNOSTNÍ PLOŠINĚ O VELIKOSTI 9,5 HA SE NACHÁZÍ JEDINEČNÝ AREÁL PEVNOSTI KÖNIGSTEIN, SESTÁVAJÍCÍ Z VÍCE NEŽ 50 HISTORICKÝCH BUDOV © FESTUNG KÖNIGSTEIN, FOTO: BERND WALTHER

ZA PRUSKO-FRANCOUZSKÉ A OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK BYLA PEVNOST KÖNIGSTEIN VYUŽÍVÁNA JAKO ZAJATECKÝ TÁBOR. © FESTUNG KÖNIGSTEIN, FOTO: BERND WALTHER

NEJSTARŠÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O HRADU NA KÖNIGSTEINU POCHÁZÍ Z JEDNÉ LISTINY ČESKÉHO KRÁLE VÁCLAVA I. Z ROKU 1241. © FESTUNG KÖNIGSTEIN, FOTO: SEBASTIAN THIEL

ČESKÝ AUDIOGUIDE JE NA PEVNOSTI KÖNIGSTEIN PŘIPRAVEN I PRO DĚTI © FESTUNG KÖNIGSTEIN, FOTO: PETER MAUKSCH

PRO INDIVIDUÁLNÍ OBCHŮZKY PO PEVNOSTI A NÁVŠTĚVU TRVALÉ EXPOZICE „IN LAPIDE REGIS – NA KAMENI KRÁLOVĚ“ JE MOŽNÉ SI ZAPŮJČIT ČESKÉHO AUDIOPRŮVODCE. © FESTUNG KÖNIGSTEIN, FOTO: MATTHIAS HULTSCH

Tagy