weby pro nejsevernější čechy

Kam se poděl sloup?

Známá, stovky let stará kamenná památka v Brtníkách není na svém místě.

Účastníci pochodu Stezka odvahu či turisté putující k ledopádům pravidelně míjeli poblíž hasičské zbrojnice v centru obce tzv. morový sloup zabudovaný do rohu garáže. V těchto dnech jej na svém místě už nenaleznou. Roh objektu je čerstvě vyzděn. Pískovcový sloup v loňském roce přesunul jeho vlastník – Obec Staré Křečany. Podle slov starosty obce Františka Moravce „hrozilo, že se sloup zničí při zimní údržbě. Sloup byl vyjmut ze zdi a uložen do obecního depozitu.“ Jaké jsou se sloupem, který není kulturní památkou, plány, není zatím zcela jisté. „Projekt se teprve vypracuje. Po rekonstrukci se opět vystaví v obci, momentálně se hledá vhodné místo. Cena prací není stanovena. K přesunu by mohlo dojít do zhruba do dvou let,“ uvedl F. Moravec. Jiří Chroustovský z Brtnického okrašlovacího spolku ZEIDLER doplňuje: „Zvažujeme variantu, že bychom sloup a fundament nalezený v obci Brtníky (nyní v soukromém majetku) použili na novou statui, projekt je zatím na začátku, nyní se zaměřujeme na opravy existujících památek.“

K historii sloupu, na němž lze přečíst letopočet 1682, můžeme doplnit, že se nejedná o sloup pořízený na paměť morové epidemie, která v regionu řádila roku 1680. Nejedná se ani o zbytek sochy Nejsvětější Trojice, která byla vyhotovena v době vzniku bratrstva Nejsvětější Trojice v Brtníkách (1682), jak se traduje v druhé verzi. Podle badatelky Natalie Belisové byl sloup nalezen roku 1887 a zdobí jej tradiční obchodnická marka. Důvody pro jeho pořízení tudíž nebyly náboženské. Sloup byl renovován roku 1682, na což odkazuje zbytek nápisu Renoviert. Doba vzniku sloupu je ještě starší.

Klára Mágrová

Redakční PS: Z našich archivních zásob připojujeme pár detailů sloupu z února 2014.

Tagy