weby pro nejsevernější čechy

Okna k sousedovi

Ve čtvrtek 12. července 2018 se ve spolupráci Českobratrské církve evangelické v Rumburku a o.p.s. České Švýcarsko uskutečnila exkurze do Horní Lužice s názvem Okna k sousedovi.

Pestrý program nabídl ochutnávku ve stylu od každého něco. Nejprve návštěva rozhledny Bismarckturm v Ebersbach-Neugersdorf, poté některým již známý muzejní dům Faktorenhof-Eibau. Zpět do Ebersbachu, kde čeká prohlídka místního evangelického kostela (v jehož blízkosti je netypicky umístěné skvostné koupaliště). Následuje další muzejní zastávka, expozice Alte Mangel. Místo, kde se soustřeďují „poklady“ místní historie, již také někteří navštívili při Dnech podstávkových domů. Obchůzku vsí slunečních hodin Taubenheim překazilo počasí, takže po pobytu na faře u kávy a zákusků „jen“ prohlídka kostela – samozřejmě evangelického. Poslední zastávka je Neusalza-Spremberg. Zde městský kostel exteriérově, venkovský kostel (mnohem honosnější) i zevnitř. Návrat a velké poděkování organizátorům.

Tagy