weby pro nejsevernější čechy

Výlet na Polevský hřeben

Jeden z nejkrásnějších výhledů na Růžák a stolové hory Saského Švýcarska se otevře ze silničky vedoucí z Polevska do Práchně.

Lužické hory skýtají mnoho podobných pohledů, skvěle zachycených na přirozených fotografiích pana Stejskala z Jiřetína pod Jedlovou. Zmíněná vyhlídka je snadno dostupná i autem, lepší je však se projít po silnici pěšky, v kombinaci s modrou značkou. Uvidíte napřed nádhernou pyramidu Klíče tyčící se pyšně nad chalupami Polevska, objevíte nádherné čedičové varhany v opuštěných lomech na Polevském hřebeni a pak už vás pohltí přítomné panorama Zámeckého vrchu, Studence a dalších dominant našeho kraje, krásné v každé denní i roční době. Zimní scenerie tohoto místa má neopakovatelnou atmosféru. Sníh zdůrazní ostrost sopečných kuželů a utlumí letní pohled na nesečené louky. Dojdete po rovině až k parkovišti u Panské skály – její varhany se černají na bílém pozadí. Nenáročný výlet – a přece objevíte pohledy, jež podobné neuvidíte na tisíce kilometrů.

Jiří Rak

Tagy