weby pro nejsevernější čechy

Kamenický hrad na Zámeckém vrchu – Česká Kamenice

Článek je součástí seriálu Hrady a tvrze

Pokud už navštívíte Českou Kamenici, bylo by nevhodné přehlížet další místo, odkud se je možno rozhlédnout po okolní krajině. Proto vzhůru na hrad! Zámecký vrch (Schlossberg, 530 m.n.m.) s hradní siluetou z České Kamenice těžko přehlédnout. Vyrazit k němu je nejlepší po zelené turistické značce, vedoucí z města po lukách směrem na Kamenický Šenov. Na sám hrad vede ze značky odbočka, před kterou se pořádně nadechněte, výstup cestičkou mezi čedičovými suťovými poli a skalami přece jen dá trochu zabrat.

O nejstarší historii hradu, pojmenovaného prý podle horské říčky Kamenice (Kamnitz) plné balvanů, toho moc známo není. Navíc se dostupné zdroje poměrně rozcházejí. Zatímco kniha Hrady a zámky libereckého kraje (1959) klade jeho počátek jako strážního místa někam do 14. století, wikipedie dokonce do 13., jiné zdroje uvádějí, že byl postaven až ve století patnáctém jako náhrada staršího, nepohodlného a válečnými událostmi poškozeného hradu Fredevald, který stával severovýchodně. Neshodují se ani v tom, zda poté, co se po Berkovi z Dubé stali majiteli kamenického panství Vartemberkové, vedla odveta za vpády do Lužice ke zkáze hradu či nikoli. Na konci 15. století v listinných materiálech zmiňován není, objevuje se v seznamech až při prodeji panství 1515. Majitelé se střídali, hrad byl zřejmě ještě upravován, ale už 1614 je uváděn při prodeji Radslavu Vchyňskému ze Vchynic jako pustý. Přesto byl ještě za třicetileté války užíván jako vojenská pevnost a Švédové ho roku 1639 dobyli, vypálili a pobořili. Následovalo obvyklé dlouholeté rozebírání na stavební materiál.

V roce 1880 se českokamenický okrašlovací spolek rozhodl zpřístupnit Zámecký vrch jako výletní místo. Členové spolku proto vykáceli náletové dřeviny, opravili obvodové zdi bývalého hradního paláce a vestavěli do nich dřevěnou stavbu pohostinství s 16 metrů vysokou rozhlednu, která umožňovala kruhový výhled do širokého okolí. Roku 1910 spolek dokonce zpřístupnil rytířský sál. Úžasné foto z této doby k vidění v knize Příběhy lužických rozhleden, kde je vyhlídce ze Zámeckého vrchu věnován prostor stran 202 až 205. Překvapivé, až skoro neuvěřitelné záběry jsou k dispozici v knize Petr Joza: Josef Lorenz, cestář a fotograf (viz galerie).

Po druhé světové válce stavba rychle chátrala a nakonec z ní zůstaly jen opuštěné ruiny se zbytky dřevěné kostry věže. Zdivo hradního paláce, vypínající se do výše dvou poschodí, bylo částečně konzervováno a několik let obestavěno lešením. Teprve v letech 1995-96 byly zdi paláce péčí Nadace pro obnovu Zámeckého vrchu zpevněny a v roce 1998 byla uvnitř vystavěna nová dřevěná bedněná věž (zhotovil ji pan Karel Klouda z Jihlavy). Otevřena byla slavnostně 13. června 1998 a poskytuje výhled na Lužické hory, Českosaské Švýcarsko, Děčínský Sněžník a České středohoří.

O stavebním vývoji se toho moc najít nedá, ve dvoudílných Českých hradech Dobroslavy Menclové o něm není ani zmínka a sponzora na koupi komplexního díla Augusta Sedláčka jsem pořád nenašel (i když tam asi taky není). Takže zbývá opět jen internet – Areál byl dvojdílný. Cesta ke hradu se otáčela kolem hradního kopce, aby nakonec na západě vstoupila do předhradí lichoběžníkového tvaru, vymezeného po obvodu kamennou hradbou. Zástavbu předhradí neznáme, protože zcela zanikla. Jádro hradu tvořila původně věžovitá obytná stavba umístěná přímo na skalnatém vrcholu v nejvíce vyvýšené, jižní části temene. Při pozdější přestavbě byla rozšířena a přestavěna na parkánem obtočený, patrně dvouprostorový palác obdélníkového půdorysu. Ten měl podle všeho čtyři podlaží a na jižní straně prevét. Zachováno dnes zůstalo pouze obvodové zdivo paláce, v jehož prostoru se nachází rozhledna, z ostatních staveb moc nezbylo. Na východním okraji jsou sporé zbytky hradeb, které kdysi obklopovaly hrad a malá skalní vyhlídka na Kamenický Šenov. Do údolí je vidět také z bývalého hradního nádvoří a zvláště ze skalnatého ostrohu u bývalé hradní brány, kde kdysi stával kříž.

Než se nahoru vydáte, přeptejte se ale raději v Infocentru na náměstí co a jak, díky vandalům je občas rozhledna uzavřena, naposledy to bylo kvůli tomu, že byla rozebírána šindelová střecha, aby si příchozí měli z čeho udělat ohníček…

Komu nestačí fotky, ať to zkusí tady ->.

Series Navigation<< Hrad Krásný Buk (Schönbuch) u Krásné LípyHorní Hrad, řečený Hauenštejn, okres Karlovy Vary >>
Tagy