weby pro nejsevernější čechy

Co dál s prameny Mandavy?

Byli jste se podívat u pramenů Mandavy poblíž Starých Křečan? Možná byste k nim měli vypravit, dokud ještě jsou přístupné.

Co se tu děje? „Klub českých turistů odbor Rumburk (KČT) se omlouvá všem návštěvníkům pramenů říčky Mandavy, že areál není upraven k letní sezóně (v roce 2016). Nájemce pozemků, který zde zemědělsky hospodaří, si nepřeje, aby toto místo bylo turisticky navštěvováno“, stojí v prohlášení KČT Rumburk, které poskytl jeho předseda Václav Provazník. Pronajímatel pozemků je prý nespokojen s chováním návštěvníků, kteří údajně ničí oplocení pastviny.

Prameny Mandavy leží na katastrálním území někdejší obce Panský poblíž Starých Křečan. Lokalitu najdete na odbočce turistické značené cesty vedoucí k Zelenému kříži pod Hrazený. KČT Rumburk na nevelkém, zalesněném a zamokřeném místě u pramenů Mandavy v roce 2000 vybudoval na své náklady altán, stoly, lavice a krytou stříšky nad prameny. Rumburští turisté tak obnovili a zpřístupnili zanedbané místo, které sloužilo jako výletní cíl německých obyvatel již před rokem 1945. Každoročně se na vlastní náklady starali o jeho údržbu. V těsné blízkosti pramenů dala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v roce 2011 zrestaurovat žulový podstavec s litinovým křížem datovaný do 19. století.

Problémy s využitím prostoru jsou staršího data. Loni neznámý vandal v areálu poškodil lavičky a KČT Rumburk je musel obnovit. Letos soukromý nájemce zakázal KČT Rumburk provést u pramenů Mandavy pravidelnou červnovou brigádu a přípravu místa na letní sezónu.

Pozemek prameniště Mandavy vlastní Česká republika a spravuje Státní pozemkový fond. Ten jej v rámci scelování pozemků pronajímá soukromému zemědělci, který okolní pozemky využívá pro pastvu hovězího dobytka. Protože se jedná o turisticky atraktivní místo poblíž obce Staré Křečany, usiluje Obec již zhruba pět let o převod pozemku od Státního pozemkového fondu do svého majetku. Neúspěšně. „Díky legislativě není Obec Staré Křečany partner, s nímž by Státní pozemkový fond mohl jednat,“ uvedl starosta Starých Křečan František Moravec. O převod do svého vlastnictví usiluje i stávající nájemce. „Obec Staré Křečany jednala se soukromým zemědělcem o odstoupení od nájemní smlouvy. Nájemce však chce nejprve získat pozemek do svého vlastnictví a následně jej za cenu místně příslušnou prodat Obci. Cena za pozemek prameniště a přilehlý pozemek vychází na cca 2,5 mil. Kč,“ uvedl F. Moravec.

Říčka Mandava (něm. Mandau) protéká obcemi Staré Křečany, Rumburk, Seifhennersdorf, Varnsdorf, Großschönau, Hainewalde, Mittelherwigsdorf a v Žitavě se vlévá do Nisy. Jedenačtyřicetikilometrový tok patří k úmoří Baltského moře. Na německé straně hranice podél říčky vede cyklotrasa.

Klára Mágrová

 

 

Tagy