weby pro nejsevernější čechy

Schillerův dub ve Stráži nad Nisou

Článek je součástí seriálu Stromy

V křižovatce ulic Hakenova a U Kina ve Stráži nad Nisou stojí pamětní Schillerův dub s kamenným pomníkem.
Liberecké dojmy a pojmy 30. září 2008:

Ve Stráži nad Nisou nedaleko Liberce stojí již více než sto let tzv. Schillerův dub. Obyvatelé Stráže, resp. tehdejšího Alt Habendorfu, jej zasadili v roce 1905 na památku stoletého výročí úmrtí básníka Friedricha Schillera. Schillerův dub momentálně usiluje o zapsání do seznamu památných stromů a také jako jediný zástupce libereckého kráje bojuje ve finále právě probíhající soutěže Strom roku 2008.

Druh: dub zimní (Quercus petraea)
Stáří: 103 let
Obvod: 274 cm
Výška: 20 m

Infotabule na místě:

Dub zimní zde byl vysazen roku 1905, při stém výročí úmrtí německého básníka Friedricha Schillera. O zasazení stromu a usazení pamětního kamene se tehdy zasloužili členové pěstitelského spolku. Ti také převzali následnou péči Jeho koruna tak pamatuje dobu, kdy se obec ještě jmenovala Alt Habendorf. V roce 2008 se Schillerův dub umístil na čtvrtém místě v celostátní soutěži „Strom roku“. Obvod stromu má ve výšce 130 cm přibližně 275 cm. Dub stojí na křižovatce cest do S – Krásná Studánka, Frýdlant, Z – Bělidlo, Chrastava, V – Nová Stráž, „Šmoulov“, J – centrum obce, náměstí, kostel.

Na wiki:

Schillerův dub je památný strom rostoucí ve Stráži nad Nisou, obci severozápadně od Liberce, krajského města Libereckého kraje na severu České republiky.

Strom roste v centrální části Stráže, na křižovatce ulic Hakenovy a U Kina. Po Hakenově ulici kolem něj vede značená cyklotrasa číslo 3006. Západním směrem od stromu se nachází místní hřbitov, jihozápadním směrem pak kostel svaté Kateřiny na Bergerově náměstí a dál ve směru pak zdejší železniční zastávka na trati číslo 037 z Liberce přes Raspenavu a Frýdlant do Černous na česko-polské státní hranici. Zasazen byl místními občany roku 1905 u příležitosti stého výročí úmrtí německého básníka a dramatika Friedricha Schillera. Roku 2008 se ucházel o titul Strom roku. V klání nakonec skončil na čtvrtém místě, když vyhrála Lípa Jana Gurreho z Římova. O prohlášení stromu za památný rozhodl na konci ankety o Strom roku magistrát města Liberce, který 15. října 2008 vydal příslušný dokument, jenž nabyl své právní účinnosti ke dni 5. listopadu 2008.

Památný strom je dub letní (Quercus robur) a dosahuje sedmnáctimetrové výšky. Obvod jeho kmene činí 262 centimetrů. Kolem stromu je vyhlášeno ochranné pásmo mající tvar kruhu s poloměrem ve velikosti desetinásobku průměru kmene ve výšce 130 centimetrů nad povrchem okolního terénu. V době vyhlášení tak měl poloměr ochranného pásma hodnotu 8 metrů.

Kdo ví, kde je chyba. Všude jinde je řeč o dubu ZIMNÍM. Ale v návrhu na vyhlášení památného stromu je uvedeno opravdu dub LETNÍ.

Series NavigationLví buk v Lužických horách >>
Tagy