weby pro nejsevernější čechy

Výstava betlémů v Jablonci nad Nisou

Pokud si z našich výběžanských textů něco málo pamatujete, možná vám uvázlo v paměti, že jsem už párkrát byl v Jablonci nad Nisou. Nebo že se snažím navštěvovat nejrůznější betlémy zblízka i zdaleka. Vzájemným průnikem těchto množin byla v úterý 2. prosince 2014 náhodná návštěva výstavy betlémů v Jablonci nad Nisou. Čerstvě obměněná expozice v patře domu Jany a Josefa V. Scheybalových představuje především postavy papírových betlémů z Turnovska, které pocházejí ze sbírky znovuobjevovaného národopisce. K vidění je také část deskového betlému turnovského malíře Michala Bělohlávka z 19. století (něco obdobného, jako u nás deskový betlém v Jiřetíně pod Jedlovou) a unikátní poloplastický betlém vytvořený nalepováním několika vrstev lepenky.

Měl jsem to velké štěstí, že jsem (nejen) o betlémech a Josefu Scheybalovi podiskutoval s paní Leou Machurovou, pracovnicí místního Památníku Jany a Josefa V. Scheybalových. Ta mi kromě jiného ukázala např. to, že figury jsou vystaveny tak, jak je Josef Scheybal archivoval a kombinoval – jsou nití přichyceny opatrně k podkladovému kartonu. Na výstavu byly pouze vloženy do paspart. A také jsem se dozvěděl, že Jezulátko v deskovém betlému je novodobá malba, protože původní se nedochovalo. A že u řady figur se vedou učené disputace, nakolik jsou inspirovány chrastavským rodákem Josefem Fürichem…

Pokud budete mít tím směrem cestu, určitě zajděte. Betlémy budou k vidění do 10. ledna 2015 a nic se tu neplatí.

 

 

Tagy