weby pro nejsevernější čechy

Socha průmyslu a obchodu na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou

V Jablonci nad Nisou na Mírovém náměstí před budovou magistrátu stojí alegorická socha průmyslu a obchodu.

Wiki uvádí:

Alegorická socha Průmyslu stojí na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. Sochu vytvořil v roce 1870 sochař Leopold Zimmer z Krásné Lípy a do roku 1931 stála na kašně uprostřed náměstí, kam ji umístil obchodník Heinrich Fischer. Po přestavbě náměstí, kdy byla vystavěna nová radnice, kašna zanikla. Socha byla přemístěna do nynější Máchovy ulice. V roce 1945 ji poškodili doosidlující Češi. Po roce 1990 byla socha přesunuta zpět na obnovené Mírové náměstí, do jeho východní části.

Socha je kulturní památkou:

Pískovcová skulptura ženy v klasicistním stylu představující Alegorii průmyslu a obchodu byla zřízena roku 1870 obchodníkem Heinrichem Fischerem. Autorem skulptury byl sochař Leopold Zimmer z Krásné Lípy. Socha stála původně na Mírovém náměstí.

Původní evidenční list památky:

Alegorická socha v Máchově ulici před čp. 4/877. Pozdně klasicistní pískovcová ženská postava v antikizujícím rouše, nadživotní velikosti, obklopená emblemy znázorňujícími obchod a průmysl. Stála původně uprostřed kašny na starém (nyní Švermově) náměstí. Zřízena roku 1870 obchodníkem Heinrichem Fischerem, autorem plastiky byl sochař Leopold Zimmer z Krásné Lípy. Dílo průměrné sochařské práce, jedna z mála památek na počátky průmyslového rozvoje Jablonce n. N. Stav velmi špatný. Socha je kamenovaná dětmi z okolních domů a sousední školy.

Velmi podrobně o soše na webu města píše Marek Řeháček:

Dnešní Mírové náměstí, kdysi nazývané Alter Markt čili Starý trh, bývalo vždy centrem jabloneckého společenského a obchodního života. Tady se konávaly vánoční, výroční a každý pátek i týdenní trhy. A zde se také slavilo, světily se tu vlajky – a o nedělích se podél zdí domů procházely páry jabloneckých měšťanů, což místu přineslo přezdívku Corso dochovanou dnes již jen v názvu bývalého hotelu.

Starý trh je nejstarším jabloneckým náměstím, na místě zvaném kdysi Školní pole vzniklo plánovitě již při povýšení vsi na městys roku 1808. A skoro půldruhého století je s náměstím spojen i příběh jednoho z jabloneckých symbolů – pozdně klasicistní sochy bohyně průmyslu. Postava z jednozrnného pískovce je pojata jako antická žena s vavřínovými lístky ve vlasech. Stojí důstojně opřená o lis, v ruce drží vřeteno a u nohou má ozubená kolečka převodníku otáček. Na původním podstavci pod ní jsou vytesány tři výjevy: včelí úl coby symbol šetrnosti, sklářská pec s mužem s píšťalou a konečně i tři balíky s kotvou symbolizující obchod se zahraničím, tehdy proslulý jablonecký export.

Tvůrcem alegorické postavy je sochař Leopold Zimmer z Krásné Lípy. Vytvořena byla pro kašnu, která byla na Starém trhu postavena roku 1870. Tehdy se na ni vybralo z dobrovolných příspěvků 3 178 zlatých a 28 krejcarů, přičemž největší sumou 1000 zlatých přispěl zdejší obchodník se sklem Heinrich Fischer, který bývá v literatuře také považován za donátora díla. Máme dost dobrých důvodů se domnívat, že to byl právě onen Fischer, jenž byl ve stejné době i městským radním, velitelem jednoho z dobrovolných hasičských sborů; muž, který stál i u vzniku spořitelního spolku, jehož byl poté v letech 1871–1872 předsedou. A nebylo právě toto jeho angažmá důvodem vytesaného včelího úlu – symbolu spořivosti – do podstavce sochy?

Kašna na náměstí nahradila původní zdroj vody, kterým do té doby bývala obyčejná pumpa s velkou dřevěnou kádí. Postavena byla stejně jako pumpa doprostřed plochy náměstí a kvůli jeho značné svažitosti musela být na jižní straně podložena několika kamennými schody, což jí dodalo až monumentální vzhled. Součástí jabloneckého veřejného života pak byla kašna s bohyní a čtyřmi chrliči vody v podobě lvích hlav celých šedesát let. Později již nesloužila prioritně k zásobování vodou, ale spíše jako zkrášlující prvek náměstí.

Když bylo na konci dvacátých let 20. století konečně rozhodnuto, že nová jablonecká radnice vznikne právě na Starém trhu, byly dny kašny sečteny, protože by stavbě jednoduše překážela. V dubnu 1931 byla tedy rozebrána a socha z ní přenesena do dnešní Máchovy ulice k objektu, v němž sídlilo muzeum (k současnému domu č. 877/4). Zde ji roku 1945 poměrně vážně poškodili čeští osídlenci, patrně v domnění, že jde o jakýsi symbol jabloneckého němectví. Naštěstí ji tehdy nezničili zcela, a tak mohla být socha bohyně s vřetenem později umístěna na novém místě v Palackého ulici.

Po roce 1990 byla zrestaurována a navrácena zpět na obnovené Mírové náměstí. Stala se dominantou opěrné zdi v jeho východní části, odkud opět shlíží na každodenní starosti i radosti Jablonečanů.

Marek Řeháček

Series Navigation<< Socha svatého Aloise Gonzagy u kostela svatého Jakuba v Týně nad VltavouSousoší Svržení svatého Jana Nepomuckého na Svatojanském náměstí v Trutnově >>
Tagy