weby pro nejsevernější čechy

Klín klínem u kostela svatého Gotharda v ulici Vinařská ve Slaném

Po dobu výstavy Narovnám záda, prorazím strop je v exteriéru města Slaný nainstalováno celkem 17 exponátů 14 autorů. Číslo 3 má plastika Klín klínem, umístěná na trávníku u kostela svatého Gotharda v ulici Vinařská.

Venkovní výstava prací studentů a absolventů AVU ve Slaném probíhá od 27. května do 16. října 2022. Málokdy jen tak do přehledu artefaktů, porůznu (snad) natrvalo umístěných po všech koutech republiky, zahrnu dočasnou výstavu – nicméně tyhle kusy jsou natolik výrazné, že činím výjimku (kdo ví, kam pak osud jednotlivá díla zavane).

3. Kateřina Komm – Klín klínem 2021

Podařilo se mi najít pouze to, že plastika je z betonu.

Series Navigation<< Křehká a Kus po kuse na terasách Vlastivědného muzea v ulici Vinařská ve SlanémMadonna v podloubí Vlastivědného muzea na Masarykově náměstí ve Slaném >>
Tagy