weby pro nejsevernější čechy

Českou Lípou s průvodcem

Česká Lípa nabízí od 1. března 2015 komentované „Prohlídky historického jádra města“ v režii příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa. Takové akce se vždy těší velké oblibě návštěvníků, překvapením proto bylo zjištění, že naše mini výprava je vůbec první, která o prohlídku projevila zájem.  Podle instrukcí jsme dorazili v pátek 3. dubna 2015 v 10.00 h. do Centra textilního tisku. Naším průvodcem se stal Petr Brambor Nárovec, kastelán z vodního hradu Lipý, autor libreta komiksu Byl jednou jeden hrad aneb Obrázky ze slavné historie hradu Lipý, tahoun zdejšího ochotnického spolku OSLI a divadelního provedení Pašijí.

Čeká nás dvouhodinové putování po městě, které začíná a končí v Centru textilního tisku. Nejprve na úvod v teple příval zlomových událostí , dat a jmen od založení městečka ve 13. století po 20. století. Poté vyrážíme na kratičké seznámení s vodním hradem Lipý a pokračujeme k renesančnímu letohrádku Červený dům, bývalé synagoze a nově zrekonstruované městské šatlavě. Procházíme městskou památkovou zónou, jdeme po stopách městského opevnění a čtyř městských bran. Dorazíme k bývalému augustiniánskému klášteru, secesní kavárně a zpět k Centru textilního tisku. Zatímco vlastní prohlídka města je dost náročná na koncentraci, její závěr pohltí děti. V Centru textilního tisku si pod odborným dohledem vyzkouší vlastnoruční potisk látek technikou sítotisku.

Putování chce  velkou dávku fantazie. Řada zákoutí se změnila k nepoznání. Neviděnou a jen tušenou podobu města nahrazuje nadšené vyprávění průvodce a připravené dobové fotografie. Hluboko pod vozovkou zůstává uvězněný most z 15. století. Požár z roku 1820 strávil gotický farní kostel sv. Petra a Pavla a proměnil podobu domů na náměstí. Úmyslně založenému požáru z roku 1938 podlehla synagoga. Vodní hrad Lipý už nechrání Ploučnice. Svévolný odstřel z roku 1957 zlikvidoval středověký palác v areálu hradu Lipý, jednu z nejstarších památek svého druhu na severu Čech, na jejíž záchranu stát ve stejné době uvolnil 120 000 Kčs.

Průvodce nám přibližuje městečko, jehož počátky jsou spojené s rodem Ronovců. Připomíná osobnost Jindřicha z Lipé, který ovlivňoval chod českého státu. Zmíní zakladatelské aktivity Albrechta z Valdštejna, díky nimž ve městě vyrostl klášter a škola. Vysvětluje, co pro rozvoj středověké Lipé představovalo hrnčířství, a pro město Böhmisch Leipa v 19. století založení kartounek, v nichž se potiskovaly látky. Neopomene těžbu uranu a poválečné plány, které měly z České Lípy učinit vzorové socialistické město se sto tisíci obyvateli. Jejich pozůstatkem je zbourání původní zástavby v jižní části města u Ploučnice a výstavba obchodních domů a Kulturního domu Crystal (architekt Jiří Suchomel ze studia SIAL) a sídlišť na severu města. Připomene i diskuze z roku 2013 kolem plánovaného a zatím odloženého zbourání odborníky oceňovaného obchodního domu Banco (původně Uran) od architekta Emila Přikryla.

Projdeme uličkami, kam běžný návštěvník nezavítá, prohlédneme si domovní znamení, portál zdobený Turky v řetězech, prampouchy u radnice, sloup Nejsvětější Trojice a kašnu s delfíny. Díky průvodci slyšíme vyprávění o nálezu románské hlavice v bývalém městském příkopě a tradované a nedoložené vyprávění o údajné návštěvě  mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu a českého krále Jana Lucemburského v Lipé při svěcení farního kostela roku 1312.

Prohlídky byly původně zamýšlené jako náplň zimního období, mimo návštěvnickou sezónu, kdy není přístupný vodní hrad Lipý. Po telefonické domluvě (www.lipy.cz) se vás průvodci rádi ujmou také o hlavní turistické sezóně a provedou i vás.

Klára Mágrová

Tagy