weby pro nejsevernější čechy

Ploučnická vyhlídka v Benešově nad Ploučnicí

Ve stráni nad vlakovým nádražím v Benešově nad Ploučnicí stojí městská vyhlídka – volně celoročně přístupný zděný altán, postavený v roce 1902.

Pokud z náměstí uděláte pár kroků do Čapkovy ulice, v níž je kino, a zvednete oči, neměla by vám světlá stavba s kopulí na Sokolském vrchu ujít. O to překvapivější jsou fakta o tom, že po válce dlouhá léta řada místních netušila, že tu něco takového stojí – vyhlídka prý byla zcela zapomenuta, z havarijních důvodů nepřístupná a ukryta za vzrostlými stromy. Její nová éra započala až v roce 1994, po první z řady novodobých oprav.

Leckteré informace, dodnes uváděné a na internetu dostupné, tomu ale odpovídají. Jsou občas trochu zmatečné, nepřesné a neaktuální. Současný stav je takový, že přímo z náměstí k vyhlídce lze dojít po žluté turistické značce, přes most a přes koleje. Musím ale přiznat, že mě se to moc nepovedlo, protože za tratí jsem žlutou kdesi přehlédl a místo odbočení vpravo na okružní pěšinu kopcem jsem pokračoval doleva po modré ulicí Sokolský vrch a Pod Vyhlídkou. Dostal jsem se tak k zarůstajícím pěšinkám, které mne k altánu dovedly z druhé strany. Mějte tedy oči na stopkách, pokud chcete dodržet turisticky doporučenou trasu…

A nyní zase kompilát všech možných zdrojů:

Stavba vypadá jako běžný altánek, až na místě ale zjistíte, že do výše 10 metrů na střechu s hnědou bání vede schodiště se zábradlím (26 schodů). Vyhlídka se nachází cca 0,5 km jižně od centra města ve výšce 220 m n.m. Výhled je na město Benešov nad Ploučnicí, řeku Ploučnici a pás nejbližších kopců za městem (Kosí vrch, Hlídka).

Ploučnická vyhlídka pojmenovaná podle nedaleké řeky se nad městem ve svahu Sokolského vrchu tyčí již od roku 1902. U jejího zrodu stál místní okrašlovací spolek (Spolek pro pozdvižení cizineckého ruchu). Inspirací pro její stavbu byly pravděpodobně podobné říční vyhlídky u Děčína (Labská vyhlídka) či u Chebu (Stráž Ohře). Umístění stavby bylo zvoleno ve stráni v obecním lese nad řekou Ploučnicí s výhledem na celé město. Otevření se uskutečnilo 8. června 1902. V roce 1994 byla nákladem města opravena a navíc došlo k vykácení porostu, který výhledu bránil. V roce 2000 proběhly další opravy vyhlídky, neboť ta se pravidelně stává terčem vandalů. Z tohoto důvodu přistoupilo město v letech 2011 a 2012 k dalším opravám a k odstranění okolních náletových křovin (u schodiště se povaluje utržený leták, že opravy pokračovaly i v roce 2015).

Místo, kde Ploučnická vyhlídka stojí, se jmenovalo Vraní vrch (Krohberg), ale v současnosti je vžité označení Sokolský vrch (od názvu ulice, která po úbočí Vraního vrchu prochází).

Podle některých zdrojů vyhlídka původně nesla jméno „rozhledna císaře Františka Josefa“ (Die Kaiser Franz Josefs-Warte) a jejím stavitelem byl Antonín Möller z Varnsdorfu. I když jde o info z oficiálních městských stránek, nikdo jiný toto tvrzení nepodporuje a zjevně jde o záměnu informací, které se týkají rozhledny Kohout u Valkeřic (viz Rozhledny Čech, Moravy a Slezska – Jan Nouza, strana 54).

Sotva jsme o ní napsali, všimla si i některá média ->

Tagy