weby pro nejsevernější čechy

Lékárna a hvězdárna v Mikulášovicích

V Mikulášovicích se 4. dubna 2014 poprvé otevírá hvězdárna pro příležitostná pozorování.
Je to už nějaký čas, kdy média věnovala pozornost osudům zapomenuté pamětihodnosti v Mikulášovicích. Dobrá věc se podařila a hvězdárna otevře své dveře veřejnosti.

Jednopatrový dům s balkónem a kulatou věží s kupolí fungoval jako lékárna a hvězdárna lékárníka Adolfa Krause.

Když se v roce 1913 A. Kraus oženil, rozhodl se v rámci přístavby domu postavit pro svoje amatérské pozorování i hvězdárnu. Na základě vlastních plánů si nechal zhotovit její základní kovové díly u firmy Ritter ve Vilémově a ostatní menší díly vyrobili dle jeho požadavků místní řemeslníci. Velký dalekohled, vybavený čočkami firmy Zeiss s instalovanými pomocnými měřidly, mechanicky sledoval otočky hvězdářské kopule a umožňoval za jasných nocí pozorování celé hvězdné oblohy. Průměr kopule je 3 metry a zrcadlový dalekohled měl průměr 15 centimetrů. Ve hvězdárně byl stojan s paralaktickou montáží a hodinovým pohonem, dále stará francouzská mapa Měsíce, která měla velkou starožitnou hodnotu. A. Kraus byl členem Světové astronomické společnosti, které posílal své poznatky a snímky na adresu její hlavní hvězdárny v Berlíně – Treptowě. Častými hosty v Mikulášovické hvězdárně byli členové této společnosti i řada zájemců z Mikulášovic a okolí. Úmrtím A. Krause v roce 1939 skončila i činnost jeho hvězdárny. Nepotvrzeno zůstává objevení nové komety A. Krausem.

Vnitřní vybavení hvězdárny bylo odcizeno nebo ztraceno. Lékárna fungovala do 60. let 20. století, kdy bylo její zařízení rozebráno a zničeno. Nyní je objektem ve vlastnictví Města Mikulášovice. Opětovně byla zprovozněna kupole a zakoupen nový dalekohled. V objektu se od 4. 4. 2014 budou konat příležitostná astronomická pozorování s výkladem pro veřejnost.

Aktualizace 2023:

Hvězdárna se v čase stala místem mediální pozornosti, město se vrhlo na její rekonstrukci, je kulturní památkou:

Soubor domů

Hvězdárna:

Objekt dokládající spojení klasicistní a secesní architektury, pochází z roce 1913, kdy se lékárník Adolf Kraus rozhodl postavit pro své amatérské pozorování hvězdárnu. Dům má dispozici pravoúhlého lichoběžníku s  oválnou věží zakončenou kupolí.

Lékárna U Lva:

Obdélný patrový podsklepený objekt se sedlovou střechou, dokládající spojení klasicistní a secesní architektury, pocházející z konce 18. století a fungoval jako lékárna až do 60. let 20. století. K domu byla v roce 1913 přistavěna budova hvězdárny.

Původní evidenční list památky:

Podle dvou popisných čísel i stavebních odlišnosti je bývalá lékárna s hvězdárnou tvořena dvěma objekty, z nichž levý s čp. 4 je evidentně starší. Typem osového dispozičního uspořádání i vnějším členěním průčelní fasády odpovídá čp. 4 době vzniku lékárny. Jedná se o patrový dům obdélného půdorysu o 7 osách v obou podlažích průčelí, ve střední ose přízemí hlavní vstup do budovy s jednoduchým klasicistním kamenným portálem. Za dveřmi je vstupní prostora, z niž vedou dveře do přízemních místností a jednoramenné schodiště do patra. Místnosti v přízemí i v patře jsou plochostropé bez jakékoliv výzdoby. Díky terénnímu sklonu od silnice je dvorní fasáda dvoupatrová.

Dům čp. 1002 je mladší, zřejmě z poslední čtvrtiny 19. století, o dvou okenních osách v přízemí, v patře s lodžií a 1 oknem. Nad oknem v patře zděný štít se štukovou výzdobou. Na nároží domu kruhová věžička – v přízemí se vstupem do dnešního knihkupectví (zřejmě původně lékárny), v patře 2 okna, věžička ukončena kupolí. Vnitřní prostory čp. 1002 jsou plochostropé. Současně s konečnou úpravou pseudoslohové fasády čp. 1002 byla doplněna obd. štuk. prvky (motiv lvích hlav) i strohá klas. fas. čp. 4.

Podle Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau z roku 1898 byla lékárna v Mikulášovicich zřízena v r. 1827 Johanem Jacobim, pak přešla v držení A. Stohra a od r. 1886 byl vlastníkem Adolf Josef Krause.

Po stavebně technické stránce je dům čp. 1002 staticky narušen – trhlina ve zdivu signalizuje pokles nároží na dvorní straně domu, sesuv podloží ve svažitém terénu.

Městský web:

V současné době prochází rekonstrukcí s předpokládaným termínem dokončení k 31.5.2023.

Prodloužení:

Předpokládaný termín dokončení: 31.10.2023

Na wiki:

Mikulášovická hvězdárna (čp. 1002) stojí ve středu města Mikulášovice ve svahu při hlavní silnici. Historicky a stavebně je spojena s budovou původní lékárny U Lva (čp. 4). Roku 1913 ji nechal postavit lékárník Adolf Krause. Secesní budova byla roku 1992 prohlášena kulturní památkou.

Původní lékárnu U Lva (dům čp. 4) situovanou naproti kostelu svatého Mikuláše v prostoru dříve zvaném Kostelní náměstí koupil roku 1886 Josef Adolf Krause. Jeho syn Adolf Krause (1887–1939) se amatérsky zajímal o astronomii a v roce 1913 si proto nechal podle vlastních plánů zbudovat přístavbu hvězdárny (dům čp. 1002). Třímetrovou kopuli zhotovila vilémovská firma Ritter, další práce provedli místní řemeslníci. Tradičně se uvádí, že vzorem mu byla hamburská hvězdárna; při srovnání obou staveb však mnoho podobných prvků nenajdeme. Protože Krausovu zálibu sdílela řada jeho spoluobčanů, založil pro ně roku 1921 Astronomický spolek v Mikulášovicích. Do hvězdárny v rámci vyučování často zavítali také žáci místní měšťanské školy. Lékárník Krause byl korespondujícím členem Světové astronomické společnosti, své poznatky a objevy posílal do observatoře v Berlíně Treptowě.

Hvězdárna sloužila svému účelu až do smrti zakladatele na počátku roku 1939. Během druhé světové války pravděpodobně využívána nebyla, po jejím skončení a vysídlení původních obyvatel nebyla již uvedena do provozu. Do roku 1962 fungovala v přízemí lékárna. Po jejím přestěhování do budovy nového zdravotního střediska (čp. 40) došlo v 60. a 70. letech 20. století k postupnému rozkradení zařízení hvězdárny i lékárny. Prostory lékárny sloužily krátce jako prodejna polotovarů.

Změny ve využití budovy přišly po sametové revoluci. Protože budova stojí v prudkém svahu, provedlo město roku 1992 nákladné zajištění její statiky. Od 14. dubna 1992 je hvězdárna spolu se sousední budovou bývalé lékárny chráněná jako nemovitá kulturní památka. Již v roce 1994 však město obě propojené budovy prodalo soukromým vlastníkům. Samotná hvězdárna nadále nebyla využívána, v přízemí se postupně vystřídalo několik obchodů (bazar, knihkupectví, prodejna potravin) a herna, které však byly postupně uzavřeny nebo přestěhovány a budova tak v prvním desetiletí 21. století postupně osiřela a chátrala. Roku 2012 obě budovy odkoupilo do svého vlastnictví město Mikulášovice za kupní cenu 600 000,- Kč. Od dubna 2014 je obnoveno pozorování noční oblohy. Připravována je celková rekonstrukce a smysluplné využití vnitřních prostor.

Secesní budova hvězdárny je stejně jako původní lékárna patrová a je opatřená věží s otočnou kupolí, která přesahuje výšku budovy o jedno podlaží. Průčelí budovy dominuje výrazný štít a pod ním umístěný balkon s kovovým zábradlím. Východní strana budovy je opatřena slepými okny. Růžovou fasádu člení římsy, secesní rostlinné motivy a štukové šambrány kolem výkladců s hlavami lvů ve vrcholech.

Děčínský Deník o rekonstrukci:

15.12.2022 – Už jen několik měsíců zbývá do otevření opravené historické hvězdárny v Mikulášovicích, která patří k nejstarším v Česku. Město její oprava vyjde na přibližně třicet milionů korun. Po jejím otevření by zde mohl vzniknout astronomický klub pro děti i dospělé.

Na postupné obnově hvězdárny v Mikulášovicích pracují již řadu let. Nejprve bylo potřeba opravit mechanismus v kopuli a pořídit dalekohled. Nyní se město věnuje stavebním úpravám. Na ty si město vzalo 40 milionů korun úvěr, z toho třicet padne na samotnou hvězdárnu. Deset milionů radnice využije následně na částečné financování posunutí zdi a výstavbu chodníku podél hvězdárny. „Rekonstrukce by měla být dokončena v květnu příštího roku,“ říká starosta Mikulášovic Aleš Jandus.

ČTK o rekonstrukci:

18.4.2023 – Rekonstrukce jedné z nejstarších hvězdáren v ČR nacházející se v Mikulášovicích na Děčínsku se opět protáhne. Původně ji radnice zamýšlela otevřít už loni, později se termín posunul na květen. Teď stavební firma žádá zastupitelstvo o prodloužení termínu do podzimu. Starosta Aleš Jandus (Změna 22) řekl, že se stavba znovu protahuje kvůli poškozené statice.

Hvězdárnu nechal postavit pro své amatérské pozorování v roce 1913 lékárník Adolf Kraus. Objekt stojí naproti kostelu v centru města. Budovu lékárny i s přistavěnou hvězdárnou město odkoupilo za stovky tisíc korun, v roce 2012 byla dokončena rekonstrukce kopule.

„Ještě o tom budeme rozhodovat na nejbližším zastupitelstvu. Nic jiného nám ale nezbývá, než s tím souhlasit, když už jsme do toho jednou šli,“ míní Jandus. Během oprav stavaři přišli na problémy se statikou. Jednu ze zdí bylo nutné zbourat a znovu postavit, řekl starosta. Následovala také úprava střechy pod kopulí hvězdárny. Vybrané jsou podle Janduse barvy omítky, která bude světle šedá, kopule zůstane zelená. „Z palety vhodných barev jsme tyto vybrali ve spolupráci s památkáři,“ uvedl Jandus, který připomněl, že řemeslníci dodržují postupy z počátku 20. století, odpovídat musí i použité materiály.

Na rekonstrukci za 27 milionů korun si dvoutisícové město vzalo úvěr. Vícepráce si vyžádaly tři miliony korun. I přes výrazné zadlužení samosprávy se z peněz zatím opraví přístupové prostory do hvězdárny, pozorovatelna a venkovní část bývalé lékárny. Zbytek chce do budoucna město opravit také, Jandus nicméně připomněl, že radnice v tuto chvíli není v dobré finanční kondici a nemá na další výdaje prostředky. O dotaci žádaly Mikulášovice už dřív a opakovaně, získat se ji městu nepodařilo. Starosta řekl, že dotace vypisuje mimo jiné Ústecký kraj, jde však o prostředky na neinvestiční výdaje, což v případě hvězdárny neplatí.

Po zpřístupnění hvězdárny veřejnosti bude prohlídky pro zájemce a také kroužky pro děti provádět hvězdářka, která ve městě žije. Město už získalo dalekohled a zakoupilo i další vybavení, třeba počítač.

Český rozhlas Sever o rekontrukci:

5. květen 2023 – Unikátní hvězdárna v centru Mikulášovic na Děčínsku měla v květnu přivítat první pozorovatele hvězdné oblohy. Její rekonstrukce se ale protahuje. Dělníci totiž zjistili, že statika obvodové zdi je poškozená a museli celou znovu vystavět.

„Když se podíváte na tuhle obvodovou stěnu, tak tu jsme museli komplet vybourat – byly tam špatné základy, ta zeď se trhala,“ ukazuje stavbyvedoucí Jiří Pavlů.

Teď řemeslníci pracují přednostně na fasádě objektu. Hvězdárna totiž stojí na jedné straně hlavní silnice vedoucí skrz město, na straně druhé ji ohraničuje zeď. Tu je potřeba posunout, aby bylo možné kolem objektu s kopulí udělat chodník. Obě věci se ale dohromady dělat nedají.

„Je to komplikované, protože tohle lešení, ten zábor, překáží stavbě chodníku. Původní termín dokončení rekonstrukce hvězdárny byl do 31. května, vzhledem k okolnostem se ale práce mírně zbrzdily a také prodražily – bude nás to stát necelých 30 milionů korun. Dotaci se nám na to žádnou sehnat nepodařilo,“ shrnuje nezávislý starosta Aleš Jandus.

Město by rádo zrekonstruovanou hvězdárnu otevřelo v říjnu letošního roku. Kromě veřejného pozorování hvězd by měl mít v budově zázemí i astrologický klub pro děti a dospělé.

Tagy