weby pro nejsevernější čechy

Bývalá venkovská usedlost (hotel RON) u kostela svatého Mikuláše v Mikulášovicích

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Jihozápadně před kostelem svatého Mikuláše v Mikulášovicích stojí jeden z mnoha zrekonstruovaných podstávkových domů (čp. 5), v němž dnes sídlí hotel a restaurace RON.

Stavba je od roku 1958 kulturní památkou:

Obdélný patrový roubený dům s mansardovou střechou, s podstávkou v přízemí a s hrázděným patrem, s patrovým přístavkem pocházející z 18. a 19. století. Celý dům je postaven na vysokém kamenném soklu vyrovnávajícím svažitost terénu.

Postupné využití: cukrárna, kavárna / obytný dům / bez využití / hotel Ron

Původní evidenční list památky:

Obdélný patrový roubený domek s mansardovou střechou krytou břidlicí. Průčelí 3 okenní osy v přízemí s vyřezávanými obvazy, patro hrázděné. Podélná stěna 5 okenních os v prízemí vlevo s vyřezávanými obvazy. Ostatní stěny obdobné, na vysokém kamenném soklu.

Series NavigationFara u kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě >>
Tagy