weby pro nejsevernější čechy

Z Tisé na Sněžník a po Manzerweg do Libouchce

V neděli 26. listopadu 2017 se konala tradiční pozdně podzimní Hraničářská výprava připravená ve spolupráci s Festivalem Sudety. Jejím autorem byl i tentokrát Milan Pekky Bouška. Hojně navštívená akce (kolem čtyřiceti osob a šesti psů) opět drobně zkomplikovala lokální dopravu. Ale přeplněný autobus již dávno (krom místních) nikoho nepřekvapí.

Pro tento čas nezvykle přívětivé počasí umožnilo pěkné výhledy z Tiských stěn i Vysokého Sněžníku (Hohe Schneeberg). Krátkou přednášku o lokální historii zde proslovil spolupořadatel akce Petr Karlíček z ústeckého městského archivu. Místní účastníkům akce pomohli nalézt donedávna nepříliš dobře přístupný Švédský hřbitov, který se nachází pod Vysokým Sněžníkem.
Cesta do Libouchce vedla po zapomenuté kamenné cestě zvané Manzerweg (Manzerova cesta). Své jméno získala podle ředitele děčínské měšťanky Rudolfa Manzera (1839-1913), který se jako předseda Horského spolku pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz) mimořádně zasloužil o rozvoj turistiky v dané lokalitě. Manzerweg je dodnes v terénu patrná a celkem schůdná. Vede mj. podél suťového pole pod Tiskými stěnami.
trasa pochodu
Povedená akce byla zakončena v jednom z liboucheckých hostinců. Celá trasa měřila kolem 18 kilometrů.

Zdroj fotografií:
Petr Karlíček, Milan Pekky Bouška, Fred Pištěk, Lenka Motlová a Jiří Šichta (trasa výpravy)

Další informace a fotografie zde a zde.

Tagy