weby pro nejsevernější čechy

Viklan v Tiských stěnách

Článek je součástí seriálu Viklany

V méně známé a turistickými značkami neproznačené částí Tiských stěn se bokem od pěšiny, vedoucí po okraji skal s vyhlídkami, skrývá jeden z „neznámých“ viklanů.
Existuje řada webů, snažících se o evidenci viklanů, pseudoviklanů a vůbec zajímavých šutrů. Dokonce o nich vyšla kniha. Nicméně jsem narazil je na neurčitou zmínku, že by v Tiských stěnách nějaký/nějaké viklany být měly…

Tenhle kámen, pokud nemáte oči na stopkách, nejspíš při putování touhle oblastí přehlédnete, protože budete mít oči stočené na opačnou stranu, k výhledům do kraje. Ono i to, co je z cesty vidět, není úplně nápovědné – sice tvar zaujme, ale překvapení čeká až zblízka. Horní balvan spočívá na podkladu na opravdu minimální ploše. Ovšem zkoušet, zda jde opravdu o viklan, to se mi vskutku nechtělo. Protože myslím, že až se ta masa jednou dá do pohybu, pak už se nebude nač dívat…

Jirka Rak psal na FB o viklanu jako o Tlusté Bertě, já ho nikde nenašel, ani pod tímto jménem:

Series NavigationPseudoviklan nedaleko Úzkých schodů v Českém Švýcarsku >>
Tagy