weby pro nejsevernější čechy

Náchod – okolo náměstí

Protože máme zrovinka v dění u nás ve Výběžku takovou malou mezeru, kdy to vypadá, že se nic neděje, je čas využít příležitost a dohnat „cizokrajné“ resty.

V Náchodě jsem byl v květnu a stačil jsem tehdy poreferovat jen a pouze o zámku. To však nebylo jediné, kam jsem v tomto městě zavítal. Přímo ze zámku se otevírá pohled na historické centrum, tak to by bylo, abych se tam nedošel podívat.

O schodech, vedoucích mezi zámkem a náměstím, jsem se zmiňoval už minule. Tak snad jen doplním, že přímý výstup lze nahradit snazším, nicméně podstatně delším „cik-cak“ systémem souběžných stezek.

Na náměstí překvapuje stavba venkovsky působícího kostela – mám pocit, že zrovna moc takových staveb ve městech nemá doškovou střechu a dřevěný obklad věží. Je zasvěcen svatému Vavřinci a pochází zřejmě ze 14. století.

Moje první kroky ale vedly do místního muzea. Na webu je sice uveden poplatek za fotografování, ale uvnitř piktogram upozorňuje na zákaz a všude jsou kamery. Nestihl jsem se zeptat, takže musíte vzít zavděk pouze slovní informací, že expozice, věnující se dějinám Náchodska, je zajímavá především dioramaty s figurínami v životní velikosti (je jich celkem sedm, od mladší doby bronzové po odbojáře ze druhé světové války a Sokoly z roku 1948). U těch novějších lze prostřednictvím fotografií posoudit, že jsou si vskutku podobní. A co nelze také přehlédnout, je dvanáctimetrový model náchodské kotliny se 3 pěchotními sruby. Ostatně v okolí lze navštívit expozice Dělostřelecká pevnost Dobrošov (další web tady) a Pěchotní srub Březinka, snad se tam někdy příště dostanu.

U pokladny se pak na chvíli zapovídám, protože jsem v expozici narazil na zmínku o zdejší židovské komunitě a hřbitovu. Kdo mohl tušit, že jedna z přítomných dam je specialistka, této problematice se věnující a zavalí mě řadou informací a tipů, které nemám v krátkém čase pobytu šanci využít… Alespoň ten (nový) hřbitov si ale nemohu odpustit, o tom později samostatně.

Vracím se na náměstí, kde se chystá nějaké městská sláva, a obcházím náměstí, které je hojně ozdobeno nejrůznějšími sochami a reliéfy. Tím zřejmě nejvýznamnějším je mýtický rytíř Hron, zakladatel hradu a města, jehož socha je umístěna na nároží radnice.

K ostatním památkám by bylo třeba podrobnějšího studia a podstatně víc času, je tu socha Panny Marie, svatý Jan Nepomucký, socha svaté trojice, u stěny kostela Kalvárie, nemluvě o výzdobě budov přímo na náměstí i v jeho okolí. Bohužel, máme špatný termín, místní infocentrum má zavřeno.

Cestou zpět k autu ale vidím, že v každém městě se najdou oblasti, se kterými není možno se zrovna chlubit…

Tagy