weby pro nejsevernější čechy

Šolcova kalvárie u kostela svaté Máří Magdalény v Božanově

U kostela svaté Máří Magdalény v Božanově stojí tzv. Šolcova kalvárie.

Sousoší není kulturní památkou a přes své rozměry není ani sloupem (tudíž není zařazeno v encyklopedické řadě Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře). Přesto se o něm dá najít vcelku podrobná informace:

Monument je situován ve svahu na travnaté ploše pod kostelem nedaleko silnice. Vyhotoven je z místního pískovce.

Celek stojí na dvou pískovcových deskách. Horní deska tvoří základnu skulptury. Navazující podstavec je vůči dvěma postranním pilířům předsazený. V dolní části je ozdoben reliéfem Božího beránka s křížem. Nad ním je vytesán latinský nápis „ECCE AGNUS DEI“. Podstavec je směrem nahoru ozdoben olivovým věncem, v němž je vytesán německý nápis. Nad olivovým věncem je další ozdobný prvek v podobě festonu. Po obou stranách podstavce jsou umístěny pilíře se sochami světců. Pilíře mají ve spodní části vytesaný německý nápis. Po stranách jsou zdobeny volutami. Na čelní straně jsou obohaceny o reliéfně stylizované květy. Nad nimi se nachází feston. Na bocích jsou pilíře zdobeny reliéfy barokních střapců. Společným prvkem pro podstavec a oba pilíře je kládí s římsou, která je uprostřed zdobena dvěma hlavičkami andílků. Na rovnou deskovou římsu usedá pilíř s krucifixem doprovázen po stranách sochami světců. Pilíř je ve střední části zdoben nikou, ve které jsou reliéfně zobrazeny dvě hlavičky okřídlených andílků na nebi a nad nimi srdce s křížem obklopené svatozáří. Nika je nad konchou ozdobena hlavičkou andílka obepínaná festonem. Na římse, heraldicky vpravo od pilíře, je situována socha Panna Marie, heraldicky vlevo od pilíře stojí socha sv. Jana. Obě sochy jsou ozdobeny kovovou pozlacenou svatozáří. Obě upírají své pohledy nahoru k Ukřižovanému. Na pilíř navazuje krucifix. U paty krucifixu klečí Máří Magdaléna. Pravou rukou drží Ukřižovanému nohu, levou rukou si utírá slzy. Nádoba s mastí a lebka obtočená hadem je umístěna heraldicky vlevo od paty krucifixu. Kristova hlava s kovovou trnovou korunou je natočena heraldicky vpravo dolů. Kristova bederní rouška je rozevlátá do prostoru. Na zadní straně pilíře je vyryt nápis se jménem pořizovatele a vročením.

Rozměry
rozměr půdorysu: 150×40
výška: 400

Podnož
půdorys: obdélník
členění: jednostupňový
objem: deskový
detaily a doplňky: zasazený do zídky
materiál: kámen (pískovec)

Podstavec
půdorys: obdélník
členění: jednostupňový, s římsou
objem: kvádrový
detaily a doplňky: květinový ornament, putti
materiál: kámen (pískovec)
nápisy: dole-vlevo na sloupku: Weib, dass ist sei Sohn, uprostřed: Ecce Agnus Dei, vpravo na sloupku: Siehet, das ist deine Mutter. vprostřed: Ihr alle die Ihr auf diesem Wege vor uiber gehet, sehet ob irgend ein Schmertzrn zu finden sey der meinen Schmertz gleich sey. Kon.Lib.Iere vzadu: zu hern Jesu gekreizigten hat diese Statue erbauen Iassen Johann George Tölg Schölke 1796

Horní část
pilíř: obdélník
členění: s římsou (hlavicí)
plastika: reliéf
materiál: kámen (pískovec)
nápis, výjev: Uprostřed Srdce Ježíšovo, vlevo na sloupku P. Maria, vpravo sv. Jan Evangelista

Zakončení
kříž: s Ukřižovaným,
kříž-doplňky: kovová svatozář, socha Marie (s nádobkou)
materiál: kámen (pískovec)

Datování
datum vzniku: 1796

Charakteristika celku
slohové zařazení: baroko (hlavní nápis na podstavci v klsicistním věnci)

Začlenění do krajiny
umístění: ve vesnici, pod kostelem
přístup: je přístupná
viditelnost: je vidět z dálky

Ohrazení
ohrazení: dřevěný plot do dřevěných sloupků

Poškození
povrchu: odřený povrch, zelenkavý povrch, porostlý mechem

Proč zrovna Šolcova, to z informací moc jasné není. O autorovi ani slovo, snad jde o zkomolenou dedikaci (Schölke)?

Původní evidenční list památky kostela obsahuje i „trochu“ nepřesný popis kalvárie:

Kříž s ukřižovaným Kristem a sochami sv. Magdaleny Veroniky je umístěn v Božanově u neudržované cesty ke hřbitovu. Má dřevěné oplocení – většinou již zborcené. Na členitém soklu s reliéfní ornamentální výzdobou na spodním soklu je postaven horní sokl, s převislou římsou do obou bočních stran. Na římsách je na levé straně socha sv. Magdaleny, na pravé sv. Veroniky. V průčelní straně horního soklu je reliéf s atributy Srdce Ježíškova. Na horním soklu je kamenný kříž s Kristem. U paty kříže opakovaná figura sv. Veroniky s rouškou. Ornamentální reliéfní prvky jsou zlacené (zlacení je zašlé). Celý objekt je z hrubozrnného božanovského pískovce. Nápisy téměř nečitelné.

 

Series NavigationPomník biskupa Augusta Bartloměje Hilleho u kostela svatého Bartoloměje ve Velkém Šenově >>
Tagy