weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem Panny Marie Sněžné ve Sněžné

Před kostelem Panny Marie Sněžné ve Sněžné stojí u přístupového schodiště socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je památkově chráněna:

Barokní plastika světce v mírně podživotní velikosti, v tradičním oděvu, s palmovou ratolestí v pravé ruce a korpusem v levé, pocházející z 18. století, stojící na obdélném hranolovém soklu s pásovými římsami. Socha je chráněna plechovou stříškou.

Po plechové stříšce, viditelné na fotce původního evidenčního listu, dnes ani stopa.

Památkový katalog uvádí tradované info „v minulosti součást souboru soch z mostku sv. Jana v Krásné Lípě„, které vyvrací text na infotabuli u kostela:

Traduje se, že jde o jednu ze soch, které stávaly do roku 1874 na mostku přes Křinici na náměstí v Krásné Lípě. Není tomu ta. Socha stála ve Sněžné už roku 1859, patnáct let před odstraněním soch. Neví se, kdo a kdy ji sem dal postavit.

Mylná informace o původu sochy je dokonce v knize Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku Nataši Brejchové-Steinové, kde se na straně 147 u popisu kostela píše: „Kostel hlídá socha Jana Nepomuckého. Kamenný Nepomuk stával původně na mostku v Krásné Lípě a na Sněžnou byl převezen až koncem 19. století, kdy byl můstek zrušen.“ Táž autorka, už pod jménem Natalie Belisová, v novější knize Putování po duchovním panství Krásnolipska tuto informaci vyvrací: „Vědělo se, že z náměstí v Krásné Lípě jeden Nepomuk musel zmizet a tak se zrodila legenda, které jsem do nedávna věřila také. Není to pravda a socha si svůj příběh zatím drží v tajnosti. Inu – patron Mlčenlivosti činí pouze čest svému jménu. Nepomuk ze Sněžné nepatří ke špičkovým uměleckým dílům a lze tak těžko rozhodnout, je-li u 18. nebo až z 19. století. Sokl je bezesporu mladý. S jistotou lze říci, že roku 1836 ještě socha Jana na Sněžné nestála. Soupis křížů a soch by ji neobešel bez povšimnutí. Ale s kránsolipskými vyděděnci nemá nic společného. Roku 1859 (tedy 15 let před planýrováním náměstí a rošádou s tamními sochami) bylo na Sněžné osazeno u kostela pro snazší přístup 13 kamenných schůdků. Posledních 8 z nich, těch pod sochou svatého Jana Nepomuckého, bylo navíc opatřeno železným zábradlím, upevněným do dvou kamenných sloupků. Pisatele farní pamětnice bohužel zajímala více bezpečnost příchozích než historie sochy. Kdo a kdy ji sem postavil nikdo nezaznamenal. Roku 1932 byla socha nově oštafírována malířem Johannem Hessem z Vlčí Hory. Nový kabátek stál 270 Kč. Od té doby čeká Nepomuk na další slitování dobrodějů. Zatím marně.“

Původní evidenční list památky:

Na obdélném stupni hranolový sokl s pásovými římsami. Na soklu socha sv. Jana Nepomuckého v mírně podživotní velikosti. Světec oděn v tradičním oděvu, v pravé ruce drží palmovou ratolest, v leví při hrudi korpus, na hlavě má biret. Socha chráněna plechovou stříškou.

 

Series Navigation<< Socha Liponoše v parku u základní školy v LipovéSloup Vesnice Ústeckého kraje roku 2019 a Vesnice roku 2019 před Obecním úřadem v Lipové >>
Tagy