weby pro nejsevernější čechy

Torzo sloupu u kostela svaté Máří Magdalény v Božanově

Před vstupní brankou na hřbitov kolem kostela svaté Máří Magdalény v Božanově stojí blízko u silnice torzo sloupu.

Pokud se o ostatních artefaktech v okolí kostela dá najít leccos, tento jako kdyby neexistoval.

Nedaleko ohradní zdi v trávě osazená základna takřka čtvercového půdorysu, na ní nízký kvádr půdorysu obdélného. Následuje kvádr o něco menší, v jehož stěnách jsou ve středu ucpané otvory. Další stupeň tvoří oktagonální část sloupu. Jedna z ploch směrem od kostela i silnice nese tři rýhy. Poslední existující část tvoří sloup cca dvojnásobné výše než díl spodní. Z něho nahoře trčí kovový čep.

Jak již řečeno – nikde jsem neobjevil ani zmínku, o co se by mělo jednat.

Series NavigationPomník biskupa Augusta Bartloměje Hilleho u kostela svatého Bartoloměje ve Velkém Šenově >>
Tagy