weby pro nejsevernější čechy

Větrný mlýn Františkův vrch nad Huntířovem

Článek je součástí seriálu Mlýny

Nedaleko Huntířova stojí na kopci s perfektní vyhlídkou do krajiny Českého Švýcarska pozůstatek větrného mlýna holandského typu Františkův vrch.
Budova upravená k obytným účelům je kulturní památkou:

Mlýn holandského typu byl postaven 1876. Třípodlažní budova mírně kuželovitého tvaru je postavena z lomového kamene, vnější průměr má 9,5 m a vysoký je 12 m. Mlýn měl klasické 4 perutě. V současnosti upraven na trvalé bydlení.

Původní evidenční list památky ukazuje stavbu ve zcela jiné podobě, ještě před úpravou (o patro až dvě nižší, neomítnutou):

Na kopci nad vsí zbytek centrální stavby z lomového zdiva na kruhovém půdoryse. Zdi do výše 1. patra. 4 okenní osy, pravoúhlá okna s rámy z cihlového zdiva, 2 pravoúhlé portály. Využito jako seník.

Podrobně na specializovaném webu o větrných mlýnech (plus další netové zdroje):

Větrný mlýn holandského typu byl postaven někdy okolo roku 1850 (zděný postaven v roce 1876 na místě původního dřevěného, o kterém je první zmínka v roce 1843  – záznam ve stabilním katastru). Více o historii mlýna nevíme. Jen v ústním podání se traduje, že ukončil činnost poté, co bylo lopatami usmrceno mlynářovo dítě. Třípodlažní budova mírně kuželového tvaru je postavena z lomového kamene, vnější průměr má 9,5 m, celkovou výšku dvanáct metrů. Střecha, dnes plechová a původně šindelová se otáčela na válečcích pomocí převodového mechanismu a palečného kola na pozednici (jako v Horním Podluží). Mlýn měl čtyři klasické perutě. V šedesátých letech sloužil mlýn jako seník, měl snížené zdi a nepěknou sedlovou střechu. Nový majitel dostavěl v období let 2000–2001 při rekonstrukci obvodové zdivo mlýna do původní výšky i podoby, zhotovil odpovídající střechu a stavbu omítnul. Uvnitř je mlýn upraven na trvalé bydlení. Z vnitřního technického vybavení zůstaly dva mlýnské kameny o průměrech 70 a 86 cm a výškách 28 a 14 cm, které leží před mlýnem. V současné době je připraven projekt na obnovu perutí. Mlýn je nádhernou krajinnou dominantou.

 

Series NavigationDolský mlýn >>
Tagy