weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple v Huntířově

V rohu hřbitova v Huntířově vlevo od vstupní branky je do ohradní zdi vestavěna  hřbitovní kaple.
Zděná omítaná stavba na obdélném půdorysu umístěná ve svahu. Průčelní strana východním směrem ze hřbitova má jedno lomené zamřížované okno, ve štítě, odděleném mírným zvýšením omítky, je plochý kříž. Opačná strana směrem na hřbitov je řešena shodně. V boční stěně do hřbitova s částí základů z neomítnutých pískovcových bloků jsou dvoje nesymetricky umístěné goticky lomené dveře s ostěním, vpravo od nich je úzké taktéž lomené a zamřížované okénko. Stavbu kryje sedlová střecha s prolomenými křídly, krytá šablonami. V cca třetině hřebenu je čtvercová zvonička s lomenou jehlancovou střechou krytou plechem, na vrchu je osazen kříž.

Series Navigation<< Kaple svatého Jana Nepomuckého v DobrnéZvonička u polní cesty pod Pastevním vrchem u Růžové >>
Tagy