weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Huntířově

V zadní (západní) části hřbitova v Huntířově před ohradní zdí stojí centrální hřbitovní kříž.

Ze svažitého terénu vystupuje před kříž schodový stupeň, na němž je umístěna základna soklu. Kvádr obdélníkového půdorysu s pohledovou delší stranou má na horní straně jednu lištu oblou (širší) a druhou projmutou. Na té stojí vlastní tělo soklu v nedobrém stavu. Zvětralý povrch je na mnoha místech do hloubky opadaný. Na čelní straně hlubší (prázdné) nápisové pole. Jednoduchá hlavice (ve spodní části projmutá lišta, následně dvě rovné římsy) nese v malém soklíku vsazený kovový kříž, podepřený vzpěrou, kotvenou do zadní strany soklu. Vysoký kříž bez ozdob má okosené hrany a u křížení břeven malé trny. Nad hlavou zlaceného Krista cedulka INRI.

Series Navigation<< Kříž před domem čp. 20 v DobrnéKříž u silnice 13 východně u Huntířova >>
Tagy