weby pro nejsevernější čechy

Kříž u větrného mlýna na Františkově vrchu v Huntířově

U silnice, procházející kolem větrného mlýna na Františkově vrchu v Huntířově, stojí mezi stromy kříž.

Mezi dvěma vzrostlými stromy zbytky toho, co bývalo křížem. Nízká kvádrová základna obdélného půdorysu má na přední straně reliéf šikmo položeného kříže. Na základně stojí blok se vzhůru se zužujícími stěnami. Není ale zřejmě kompletní, ke konci je patrné mírné rozšíření a horní strana nasvědčuje tomu, že kámen byl přeražen. Ve spodní části čelní strany vyvýšené pole obdélného tvaru. Sokl je doplněn křížem z kovové kulatiny.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 115 v HuntířověKříž na zahradě domu čp. 39 v Brložci >>
Tagy