weby pro nejsevernější čechy

Průrva u Radvaneckého rybníka

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Na jižní straně Radvaneckého rybníka směrem k ulici Cvikovská ve Sloupu v Čechách vytéká Dobranovský potok umělou skalní průrvou.

Další z pozoruhodných a atraktivních míst, o němž se nedá zjistit nic jiného, než že existuje. O samotném rybníku informace jsou:

Radvanecký rybník leží na horním toku Dobranovského potoka mezi Radvancem a Sloupem. Má rozlohu 8,67 ha, jeho břehy jsou z větší části zalesněné a na severu na ně navazuje poměrně velké rašeliniště s výskytem vzácného ptactva a obojživelníků. Na protější jižní straně je mohutná hráz s výtokem, procházejícím širokým uměle vyzděným tunelem. Kdysi zde stávala vodní pila, podle níž se rybník nazýval „Bretteich“ (= Prkenný rybník). Již v roce 1890 bylo na jihovýchodním břehu rybníka koupaliště s písečnou pláží obklopenou borovými lesy, které se později rozšiřovalo. Ve 20. letech 20. století již návštěvníkům sloužila velká restaurace s letní terasou, mimoto zde byla také půjčovna loděk a plavecká škola. V meziválečném období se rybník nazýval Vlaštovčí jezero (Schwalbensee) podle velkého množství hnízdících břehulí, označovaných v němčině jako „břehové vlaštovky“ (Uferschwalbe).

Koupaliště zůstalo oblíbeným místem rekreace i po 2. světové válce. V roce 1965 byla zahájena jeho rekonstrukce (Sloup byl v té době vyhledávanou rekreační oblastí s řadou rekreačních zařízení a letních táborů) a roku 1967 byl celý areál opět slavnostně otevřen. Jeho součástí je dnes také letní tábořiště s chatkami.

Radvanecký rybník láká návštěvníky svým všestranným využitím. V létě si přijdou na své milovníci vodních sportů a koupání, rybník je vyhledávaný i sportovními rybáři. Pohled na blízké kopce zrcadlící se na hladině rybníka uspokojí každého romantika. Rybník je pojmenován po blízké obci Radvanec, která také patří k rekreační oblasti (najdeme zde několik rázovitých chalup patřící k stylové lidové architektuře lužického typu).

Radvanecký rybník je dnes obhospodařován z větší části obcí Sloup, která zde provozuje nejenom koupaliště, ale také autokempink, v sezóně se zde pořádá několik kulturních akcí, i v zimě, když hladinu rybníka pokryje led, přitahuje pro změnu množství bruslařů z širokého okolí.

Z popisu vyplývá, že vytékající vodu užívala zaniklá pila, ovšem bez jakýchkoli podrobností. Koryto od samotného rybníka odděluje (betonová?) hráz. Nad současným (a takřka prázdným) korytem je v pískovci viditelný tunel, do něhož lze nahlédnout o několik metrů dál z přemostění koryta. Lézt dovnitř se mi nechtělo, zdejší pískovec vypadá velmi měkký a vůbec nebudí důvěru. Koryto je překryto jakýmsi tunelem, na němž je vrstva udusané zeminy. Překvapení čeká na opačné straně – z tunelu tu vytéká vyzděným korytem hnědočerveně zabarvená voda.

Možná se dá něco najít v nějaké odborné či místní literatuře, ale nemohu sloužit. Ani časovým zařazením díla, ani jmény stavitelů, ani odborným popisem.

Series Navigation<< Bývalý vodní náhon u NadějePitrův most v Rajhradě >>
Tagy