weby pro nejsevernější čechy

Mozaika Oslava práce na sídlišti Písečná v Chomutově

V postranní uličce na sídlišti Písečná v Chomutově na zdi mezi střediskem Flora a areálem školky je umístěna dnes silně poškozená mozaika Oslava práce.

Specializované weby o mozaikách hodnotí stav jako havarijní:
Ve specializované databázi sochařských děl:

Název: Oslava práce
Autor díla: Miroslav Houra (1933–2006) – hlavní autor, Vratislav Štelzig (*1933) – architekt
Investor: Konstruktiva, Ústí n. L., Leninova 940
Mozaika je instalována na volně stojící stěnu na prostranství při nákupním středisku
Realizace: 1985
Výška: 300 cm
Šířka: 1700 cm
Materiál: prefabrikované skleněné kostky
Betonová stěna je degradovaná. Mozaika vykazuje značnou ztrátu skleněných kostek.
Kompozice Oslava práce od Miroslava Houry tvoří od roku 1985 výzdobu bezprostředního okolí nákupního střediska na sídlišti Písečná v Chomutově. Scéna je situována na stěně rozdělené do několika hranolových bloků, z nichž jsou čtyři opatřeny mozaikami tvořícími jako celek polopostavu muže s rozpaženýma rukama. Jako ve většině Hourových realizací je tato sošná figura vyplněna obrazovou složkou, která celku dodává obsah. V největší střední jsou zakomponovány dýmající chladící věže elektrárny, provozy chemiček a těžební rypadla nebo jiné odkazy na těžký průmysl v blízkém okolí severočeské hnědouhelné pánve. Na panelu vlevo je zasazena rodina a na panelech vpravo hrající si děti a mladý pár pod stromem. Celá mozaika je provedena v tlumené barevnosti kombinující různě intenzivní odstíny modré.

Web o mozaikách doplňuje další informace:

REALIZACE: Ústředí uměleckých řemesel
Umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována na volně stojící stěnu, který je součástí plotu mateřské školy orientovaného k prostranství při nákupním středisku.
Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 12 mm. Použité sklo je čiré i zakalené.
2013: Havarijní stav. Stěna, na které se mozaika nachází, vykazuje výrazné praskliny a na několika místech i značnou ztrátu materiálu. Po celém mozaikovaném objektu lze sledovat množství prasklin, převážně horizontálních. Na mozaice byla zaznamenána přítomnost lišejníků. Skleněné kostky jsou vypadané ve velké míře. Nelze vyloučit, že ztráta a poškození kostek je spojeno i s vandalismem. Povrch kostek je místy matný, popraskaný či poškrábaný. Mozaika je znečištěna graffiti.

Překvapivě i Památkový katalog, ač se nejedná o kulturní památku:

Oplocení MŠ Písečná

Liniová konstrukce ohradní zdi vymezuje zahradu mateřské školky na sídlišti Písečná. Plasticky ztvárněná stěna je doplněna o mozaiku s názvem Oslava práce od Miroslava Houry z roku 1985.

Oplocení se nachází severovýchodně od historického jádra města, v oblasti sídliště Písečná. Liniová konstrukce vymezuje areál tří budov, sloužících sociálním službám. Stěna vymezuje v přímé linii severní část areálu, kde tvoří nejen oplocení, ale i opěrnou zeď mezi výškovými úrovněmi terénu. Horní úroveň tvoří veřejná komunikace u obchodního střediska, která je provedena jako zpevněná plocha vylitá asfaltem. Dolní plochu tvoří zeleň v podobě pásu zatravněné plochy s jednotlivě osazenými vzrostlými stromy. Zděná stěna je členěna do pěti segmentů. Od západu jde o rovnou zděnou stěnu, která je zakončena necelý půl metr nad horní úrovní terénu. Na její horní koruně je osazen kovový plot. Kovové sloupky drží jednotlivá na šířku obdélná pole, která jsou tvořena silnějším rámem, ve kterém je reverzně střídající se dekor. Dva rovnoběžné pruty se v horní třetině rozšiřují tak, že má podobu neuzavřeného polygonu. Další část plotu je vyzděna na úroveň horní hrany kovového plotu a tvoří ho pravoúhlá lomenice. Pět dílů vystouplých dopředu má pravidelné rozestupy. Čtvrtý díl je o něco širší a vyšší než ostatní části. Střední část plotu je výrazně delší a má stejný charakter jako západní část s kovovým plotem. Navazující segment opakuje zděný úsek prolamovaného tvaru. Osm nestejně velkých dílů má stejné odsazení. Druhý díl je nižší, ostatní se k střednímu navyšují. Střední je taktéž výrazně širší. Vždy dvojice krajních dílů je hladká bez dalšího členění. Třetí díl ze západu má v horní části širokou nutu a spodní třetina je vpadlá. Další předsazená část má širokou nutu posunutou o něco níže. Následuje nejširší a nejvyšší díl, který má vpadlé pole, jehož horní hrana je pravoúhle uskočená. Následující předsazená část je opětovně členěna vpadlou plochou a širokou nutou. Vpadlé pole není na celou šíři předsazené plochy, ale po straně je vynechán obdélný pás. Vpadlá pole na prvcích zdobí barevná mozaika v odstínech modré barvy. Na pozadí je figura s rozprostřenýma rukama. Tělo figury tvoří geometrické tvary, které mají navodit charakter techniky, průmyslu. Na navazujících prvcích jsou na pozadí ruky jednotlivé lidské figury. Zděné plochy jsou hrubě omítané a natřené bílou barvou, jakož i kovový plot. U nejvýraznější části s mozaikou je i na ostatních plochách pokryta mozaikou šedé barvy.

Funkční konstrukce je povýšena výtvarným zpracováním, a tak dodává místu novou, vyšší kvalitu. Výtvarné řešení je dílem Miroslava Houry, významného výtvarníka, který se podílel na mnoha realizacích ve spojení s architekturou a veřejným prostorem v ústeckém kraji druhé poloviny 20. století.

Series Navigation<< Socha Mateřství u domu čp. 5306 na sídlišti Písečná v ChomutověMalba Hodiny v nádražní budově Jirkov-zastávka >>
Tagy