weby pro nejsevernější čechy

Část skleněné mozaiky Země v areálu Českého porcelánu v Dubí

Na zdi v areálu Českého porcelánu v Dubí (ulice Zahradní) jsou umístěny fragmenty skleněné mozaiky Země.

Jedná se o část z původní mozaiky akademického malíře Jaroslava Bejčka, umístěné na atice budovy magistrátu města Most. Původně byla umístěna na atice budovy národních výborů, její část byla restaurována a instalována Ing. Norbertem Kostřicou v roce 2012 v atriu Magistrátu v Mostě, část panelů se dostala do Dubí.

Odborné weby:

Projekt mozaiky

mozaika / sklo Země – Jaroslav Bejček (1975)

Tovární 605, Dubí (v areálu společnosti Český porcelán, a.s.)

Rozsáhlá mozaika byla původně umístěna po celém obvodu atiky Magistrátu města Mostu. Později zcela odstraněna a v atriu magistrátu ponecháno šest drobných panelů restaurovaných spolupracovníkem Jaroslava Bejčka, Norbertem Kostřicou. Ten následně ve spolupráci se shora uvedenou společností, která v areálu disponuje více Bejčkovými díly, některé panely zachránil a umístil v areálu firmy (vnitřní strana obvodové zdi nalevo od vrátnice) a dále také na rodinném domu v Hoštce.

Sochy a města

Název: Transferovaná mozaika „Země“
Autor díla: Jaroslav Bejček (1926–1986) / n. p. Železnobrodské sklo
Jde o fragmenty transferované mozaiky z atiky budovy Národních výborů v Mostě. Dílo bylo demontováno v roce 2008. Několik panelů se v pozdějších letech vrátilo na průčelí budovy v Mostě, zbylé byly osazeny na ohradní zeď porcelánky v Dubí.
Datace realizace: 1969 až 1977
mozaika / prefabrikované skleněné kostky

Series Navigation<< Plastika cibuláku v Tovární ulici v areálu Českého porcelánu v DubíPorcelánový pomník sídliště Družba v Dubí >>
Tagy