weby pro nejsevernější čechy

Pardubické Automatické mlýny se otevírají veřejnosti

Jedna z významných staveb architekta Josefa Gočára, Winternitzovy automatické mlýny, se po třech letech intenzivní rekonstrukce otevírá veřejnosti.

Historický komplex budov, který byl v provozu více než 100 let, zažívá transformaci na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť. Iniciátorem proměny celého areálu je Nadace Automatické mlýny manželů Smetanových. Ti koupili areál v roce 2016 a k obnově národní kulturní památky přizvali město Pardubice a Pardubický kraj.

Rekonstrukci celého areálu za tři čtvrtě miliardy korun nastartovala možnost 400 milionové evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou vlastníci objektů dohromady získali prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Historie Automatických mlýnů

● Areál Automatických mlýnů přestal sloužit svému účelu v roce 2013.

● V roce 2013 vznikla nezávislá iniciativa Mlýny městu, která zde pořádala multižánrový festival Automatické kulturní mlýny.

● V roce 2015 Rada města Pardubic rozhodla, že chce mít ve městě vzdělávací centrum polytechnických oborů.

● V roce 2016, už jako národní kulturní památku, koupili areál manželé Smetanovi, začali ho oživovat a nastavovat principy přestavby.

● V roce 2017 město Pardubice schvaluje umístění Centrálních polytechnických dílen (CPD) do objektu Automatických mlýnů, konkrétně do objektu skladu balené mouky.

● V roce 2017 začal Pardubický kraj vzhledem k návrhu nového využití prostor na Zámku Pardubice hledat jiné umístění pro krajskou galerii. V roce 2018 dojednali představitelé kraje odkup hlavní budovy mlýnů od manželů Smetanových pro tyto účely.

● Město Pardubice v roce 2018 prezentuje veřejnosti umístění CPD a městské galerie současného umění GAMPA do jednoho objektu. V roce 2019 vedení města převzalo od manželů Smetanových klíče od objektu skladu balené mouky.

● V roce 2020 město Pardubice schválilo založení spolku CPD, z.s. budoucí provozovatel vzdělávacího centra Sféra.

● První etapa přestavby celého areálu mlýnů začala v roce 2020. Otevření nových institucí Automatické mlýny zahajují novou etapu svého fungování otevřením celkem pěti institucí.

Pod hlavičkou Nadace Automatické mlýny manželů Smetanových byly vybudovány veřejné prostory vstupního parku, vnitřního náměstí (piazzetty) a multifunkční objekt sila, kde návštěvníci najdou i pobočku Turistického informačního centra Pardubice.

Bývalá hlavní mlýnská budova je nově sídlem krajské sbírkotvorné Gočárovy galerie, která dříve nesla název Východočeská galerie v Pardubicích.

V severní části areálu rekonstrukcí objektu bývalého skladu balené mouky vznikla moderní budova inovativního vzdělávacího centra s názvem Sféra a pardubická městská galerie současného umění GAMPA.

„Obnova Automatických mlýnů je mimořádnou ukázkou spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Automatické mlýny jsou nově kulturním a společenským středobodem východních Čech. A to jediné bylo od začátku naším cílem, aby mlýny ožily, byl v nich celodenní provoz, a proměnily se tak v pulzující městskou čtvrť, kam může přijít každý,” říká Lukáš Smetana, architekt a majitel Automatických mlýnů.

Gočárovo obilné silo

Poprvé v historii se veřejnosti otevře Gočárovo obilné silo. Zatímco v přízemí objektu je pobočka turistického informačního centra, v horním patře vznikl multifunkční sál s terasou. „Nejvyšší patro sila nabízí impozantní výhledy na Pardubice a okolí, a to včetně zámku, historického centra, Kunětické hory a za dobrých podmínek je vidět i Sněžka,” popisuje Smetana a dodává: „Kdo chce ale raději zůstat nohama na zemi, může se podívat do dvanácti obilných betonových násypek, kde se budou konat kulturní a společenské akce, konference a výstavy.”

Tagy