weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 2. světové války u Tyršových sadů v Pardubicích

Na jihovýchodním okraji Tyršových sadů v Pardubicích u křižovatky Sukovy třídy a Kostelní ulice stojí monumentální pomník obětem 2. světové války.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
NA PAMÁTKU PADLÝM
VE 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
1939-1945.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5309-35103:

Monumentálním památník Osvobození věnovaný obětem pardubických občanů za druhé světové války, je koncipován tak, aby vyjadřoval vděčnost občanů ke svým osvoboditelům.

Rudoarmějec se zbraní v ruce a přilbou stojící na pylonu sklání hlavu k dívce nesoucí květinový věnec. Po boku pylonu stráž pionýrů vzdává hold osvoboditeli. Scenerie kamenných plastických postav je umístěna do středu osmihranného podstavce, složeného s přesně otesaných pískovcových osmihranů. Památník je postaven v severní části náměstí Republiky při vstupu do Tyršových sadů.

Památník Osvobození postavený v roce 1957 byl několikrát poničen vandaly. Dnes je památník po celkové rekonstrukci, včetně kompletní revitalizace povrchu kamene. V 90. letech 20. stol. zrušeno prohlášení za kulturní památku, pomník stojí na pozemku kult. památky – vodního příkopu Zámku Pardubice. Od roku 2016 součástí kompozice vstupního schodiště do Tyršových sadů.

Jak je v textu zmíněno, byl památník osvobození nějaký čas (především z ideologických důvodů) kulturní památkou (3. 5. 1958 – 21. 3. 1995).

Sousoší Rudoarmějce „Sbratření“ od K. Malejovského z r. 1957. Památková ochrana zrušena v r. 1995.

Na sedmibokém nízkém soklu, který má v rozích nízké kruhové čučky a který se pozvolna zvedá ke středu zadní části, je na odstupněném soklu vysoký hranol a na něm socha rudoarmějce. V levé pokrčené ruce drží samopal, pravá ruka podél těla, v ní helma. Hlava mírně předkloněná vlevo, přes ramena dlouhý plášť, nahoře rozhalený, u pasu sepnutý, vzadu padá až na zem. Vpravo od hranolu pionýr, který drží v obou rukách žerď praporu opřeného o rám. Vlevo pionýrka v kroji, pravice upažena do pionýrského pozdravu, vpředu před hranolem je postava ženy v dlouhých šatech, která věší na hranol věnec z obilí a ovoce. Vzadu na hranolu štít s letopočtem 1957.

Ve jméně v Památkovém katalogu je chyba, autorem je sochař Josef Malejovský (19. 04. 1914 Holice – 20. 12. 2003)

O památníku podrobně zde ->

Památník osvobození (Pomník Rudé armády)
Autoři díla:
Josef Malejovský (1914–2003) (hlavní autor)
Richard Ferdinand Podzemný (1907–1987) (další autor)

Výška: 600 cm
Šířka: 1000 cm
Hloubka:  1000 cm
Jedná se o celkové rozměry památníku i s podstavou. Rozměry podstavy sloupu jsou cca 220×220 cm.

Datace osazení: 1957
Datace realizace: 1957
Datace restaurování: 1991

15. 1. 1957 doplněna socha rudoarmějce. Posouzení modelu plastiky v ateliéru Malejovského.

R. 1976 restaurováno sochařkami Helenou Trubáčkovou a Jindrou Sekyrovou z Prahy za 19 000 Kč.

Opět restaurováno roku 1985 ak. soch. K. Krátkým za 39 000 Kč.

Roku 1991 oprava po vandalském poškození (byla ulomena ruka zdravící pionýrky).

V letech 2001-02 byla nainstalována měděná deska s nápisem.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války u zvonice kostela sv. Bartoloměje v PardubicíchPomník Rudé armády v Dolní Poustevně >>
Tagy