weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Františka Schwarze na domě čp. 42 v Perštýnské ulici v Pardubicích

Na fasádě památkově chráněného domu čp. 42 v Perštýnské ulici v Pardubicích je umístěna pamětní deska Františka Schwarze.

V Památkovém katalogu:

V centru fasády je mezi okny 1. p. zasazena kartuše s polopostavou sv. Jana Nepomuckého – ve spodní části ji rámuje vavřínový věnec a v horní mušle, po bocích stylizované rokajové útvary. Mezi okny 2. p. je osazena pamětní deska v profilovaném štukovém rámu – v šedém mramoru je vytesán nápis: “Památce vynikajícího pracovního české samosprávy FRANTIŠKA SCHWARZE jenž narodil se v domě tomto roku 1840 věnuje JEDNOTA“.

Na PARdubické encykloPEDII Klubu přátel Pardubicka:

14. 8. 1910 v Pernštýnské ul. odhalena pamětní deska na rodném domě Františka Schwarze, významného českého samosprávného činovníka.

Na webu města:

Mramorová pamětní deska je věnována Františku Schwarzovi, českému politikovi se zásluhami o povznesení české kultury v regionu. František Schwarz (nar. 8. května 1840 v Pardubicích) vystudoval matematiku, geometrii, statistiku a národní hospodářství na pražské polytechnice. Během studií se zapojil do kulturního života. Již v mládí začal svou literární činnost publikováním a přispíváním do časopisů. František Schwarz také působil čtyřicet let v samosprávě plzeňského okresu. Pamětní deska byla odlita v dílně J. Bursíka a odhalena na rodném domě Františka Schwarze v Pernštýnské ul. čp. 42 dne 14.8.1910.

Series Navigation<< Pamětní schod na 17. listopad 1989 před radnicí v LiberciPamětní deska židovské synagogy v Laffayettově ulici v Olomouci >>
Tagy