weby pro nejsevernější čechy

Palečky – houbová zajímavost zimního období

Nejsou ani jedlé ani nijak zvlášť krásné. Navíc jsou poměrně malého vzrůstu… Jsou to ale velmi zajímavé houby. Kdo by si chtěl prověřit svůj pátrací talent, může se za nimi vypravit i teď v zimě. A nemusí ani nikam obzvlášť daleko, některé druhy rostou i ve městech, na často neobvyklých místech. Rostou v parcích pod jehličnany, v mechu mezi betonem i v pruzích trávníků takřka u silnic. Těchto houbiček, které mohou připomínat malinkatou pýchavku na stopce, roste u nás okolo deseti druhů, některé z nich jsou ale opravdu vzácné. Svým vzrůstem do 10 cm na výšku rozhodně neoslňují a tak nalézt je není jednoduché. Navíc se maskují svým rádoby špinavým vzhledem, takže do dáli určitě nesvítí. Podíváme se blíže alespoň na tři z nich.

Palečka zimní (Tulostoma brumale)

Naše nejhojnější palečka. Lze ji nalézt jak na původních stepích, tak i ve městě, na člověkem ovlivněných místech. Sám ji nacházím v Praze třeba v mechu rostoucím ve spárách betonu. Roste právě teď, podmínkou k nálezu je ale absence sněhové pokrývky. Od ostatních druhů paleček ji poznáme světlým třeněm (nohou) a vystouplým zahnědlým ústím (to je ten výfuk nahoře na teřichu).

Palečka brvitá (Tulostoma fimbriatum)

Není tak hojná jako předchozí druh, ale roste také často na člověkem ovlivněných místech. V Praze například na nefrekventovaných železničních nádražích v mechu na perónech nebo i na zanedbaných asfaltových cestách, opět porostlých mechem. Je o trochu větší než palečka zimní, ale má hlavně nazrzlý, jakoby šupinatý třeň. Ústí teřichu není ohraničené ani pravidelné, je to prostě jen taková díra. I tento druh se dá momentálně nalézt.

Palečka nazrzlá (Tulostoma melanocyclum)

To už je vzácný druh palečky, lokalit v ČR není mnoho. Přesto i tento druh roste v Praze, ale v tomto případě jde o původní přírodní biotopy, často na skalách. Vypadá vlastně podobně jako nejhojnější palečka zimní, ale je trochu menší a její třeň má rezavou barvu. Je uvedena v Červeném seznamu hub.

Tak zkusí si někdo najít palečky?

(všechny fotky Jan Schneider)

 

Tagy