weby pro nejsevernější čechy

Pozůstatek městské hradby u fary u kostela svatých Petra a Pavla v Bílině

Článek je součástí seriálu Brány, hradby, hlásky, vrátnice

Od kostela svatých Petra a Pavla v Bílině vede cesta (a modrá se žlutou turistickou značkou) přes farní dvůr, na jehož konci se prochází skrz pozůstatek městského opevnění.

Pozůstatky městských hradeb v Bílině lze nalézt na několika místech, byť jich většina byla postupně zbořena. O tomto úseku jen stručná zmínka: „Zeď s druhotně prolomeným průchodem za arciděkanstvím na jihovýchodním okraji starého města – Tyršova ulice“.

Series Navigation<< Pražská brána ve VelvarechŽatecká brána v Lounech >>
Tagy