weby pro nejsevernější čechy

Dolní brána v Domažlicích

Článek je součástí seriálu Brány, hradby, hlásky, vrátnice

Na východním konci náměstí Míru v Domažlicích se dochovala jediná z původních městských bran, nazývaná Dolní (Dolejší, Pražská) brána.

Tu věž zná zaručeně každý, kdo kdy v hlavním městě Chodů někdy v životě byl. Dominanta náměstí, tak trochu „utopená“ a přitom nepřehlédnutelná na jeho svažujícím se konci.

Mapy.cz stručně říkají:

Dvacet metrů vysoká mohutná věž s branou byla postavena v době založení města kolem roku 1270. Z původních tří bran se do současnosti dochovala pouze tato. Brána prošla úpravami v roce 1481, vnějšími renesančními úpravami v 16. století a současná podoba je výsledkem rekonstrukce v roce 1906. Při této příležitosti byl nad vnější portál umístěn městský znak s nápisem „Domažlice pevná vlasti hráz, co jste někdy byly buďte zas“.

Věž je součástí městského opevnění, jež je díky své výjimečnosti na seznamu kulturních památek České republiky.

Na webu městského infocentra je rozsáhlý materiál o městském opevnění, jehož součást brána tvořila. Alespoň kousek:

Největší a zároveň nejmohutnější budovou, dominující už přes 700 let východní, severní a z velké části i jižní straně města, je dochovaná Dolejší brána. K jejímu těžkému raně gotickému masivu se dodnes přimyká hradební zeď, která podle nedávného zjištění znalců patří k nejstarším dochovaným hradbám českých a moravských měst. Domažlice vystavěly svou městskou zeď ve dvou souběžných pásech, z nichž vnější byl navíc sledován hlubokým vodním příkopem. … Do městské pevnosti vedly tři mohutné brány (Týnská – odstraněna v roce 1848, Hořejší –  odstraněna v roce 1843, Dolejší). Směrem k Bezděkovskému předměstí plnila průjezdní strážnou službu výpadní Branka, v půdorysu i přízemí dodnes rovněž zachovaná. Výška hradby byla asi 7,7 m a síla paty skoro 2,5 m.

Něco z dalších netových zdrojů:

Dolní bránaje raně gotická stavba ze 60 let 13. st. Věž je cca 20 m vysoká, s hodinami, nad průjezdem jsou 4 patra. Vznikla souběžně s hradbami. Stavba je výsledkem jediné raně gotické fáze, která po staletí zůstala ušetřena výraznějších úprav. Teprve v roce 1905 přistoupilo město k rozsáhlejší opravě.

Původně před branou stávala ještě jedna zajišťovací věžní brána. Mohutný, výrazně profilovaný, raně gotický vnější portál brány je profilovaný, se zářezem pro hřeben uzavírající bránu. Vyšší patra brány byly opravovány v 15. a 16. století a v roce 1905 provedlo město rekonstrukci brány a při této příležitosti byl nad vnější portál umístěn městský znak s nápisem „ Domažlice pevná vlasti hráz, co jste někdy byly buďte zas“. Komunisté si jej později přivlastnili a vzniklo heslo pevná hráz socialismu.

O bráně se píše v knize Tomáše Koutka Městské brány v Čechách – Historická zastavení (Nakladatelství Brána 2003) na straně 41:

Brána, sevřená ze severu i z jihu zástavbou, působí velmi mohutně. Dnes má třu patra a je zakryta vysokou valbovou střechou, nesoucí ve středu svého hřebene barokní věžičku s lucernou a miniaturní cibulovou bání.

Průjezd branou má gotické, zahrocené portály, ten z vnější stany vyniká zdobností: má ostění členěné úkosy hran a ústupky a houbovitě podvinutou římsu. Tyto architektonické detaily připomínají portál v západním průčelí paláce biskupského hradu v Horšovském Týně, což vzbuzuje oprávněnou domněnku, že obě stavby jsou patrně prací totožné stavební huti. Dolní brána je ovšem zdobnější – do ostění jsou vloženy sloupky a oblounové profily.

U obou objektů panuje shoda i v řešení drážek pro spouštění padací mříže, která se zdvihala a klesala v síle zdi.

Půdorys brány je obdélný, o rozměrech cca 8,5 x 10 metrů, přičemž užší východní a západní stěna se mírně sklánějí dovnitř.

Zajímavý je i interiér brány. Nad průjezdem je místnost 4,5 x 5,5 metru a síla zdí severní a jižní strany dosahuje téměř tří metrů. Výška této prostory je dvojnásobná na rozdíl od 2. a 3. patra.

Na průčelí Dolní brány stojí ještě za pozornost barokní slepý vikýř, nesoucí ciferník věžních hodin, a na východní straně přímo nad hrotem portálu zazděné okno, v jehož rámu se nachází městský znak.

Domažlická brána představuje jednu z nejhodnotnějších a stavebně nejkrásnějších branských věží v Čechách.

Brána na pohlednici fotografa J. Švece z Prahy, odeslání datováno 27. IX. 1946

Series Navigation<< Severní brána v Rabštejně nad StřelouMěstská brána v Kynšperku nad Ohří >>
Tagy