weby pro nejsevernější čechy

Barbakán Žatecké brány v Kadani

Článek je součástí seriálu Brány, hradby, hlásky, vrátnice

V Žatecké ulici (dříve Kovářské) v Kadani, vedoucí z Mírového náměstí nedaleko kostela Povýšení sv. Kříže, se nachází připomínka zde dříve stojící Žatecké (Pražské, Kovářské) brány.

Mohutná zaoblená stavba, nazývaná barbakán, je pozdně gotickým objektem (r. 1458) městského opevnění. Jeho účelem bylo zabránit útočníkům střílet přímo na městskou bránu.
Samotná Žatecká brána byla zbořena v roce 1832.

Rozsáhlé info je na wiki, něco se dá dohledat s pomocí netu a knih:

Jaroslav Pachner, Hugo Sedláček: Památky Kadaně, vydalo Město Kadaň 2009, str. 109-113
Tomáš Koutek: Městské brány v Čechách – Historická zastavení, Nakladatelství Brána 2003, str. 66

Kadaňský barbakan je rondelového (kruhového) typu a patří k vůbec nejstarším ve střední Evropě. Stavba barbakanu byla ve své době převratnou fortifikační novinkou, jež v první řadě sloužila jako ochrana samotné brány před přímou dělostřelbou. Předsunuté umístění barbakanu navíc obráncům umožňovalo střelbu do stran a tudíž lepší obranu přiléhajících hradebních pásů. Ke kadaňskému městskému opevnění, jehož nejstarší prvky pocházejí z vrcholného středověku, byl barbakan doplněn po husitských válkách, tj. během modernizace městské fortifikace v prvním roce vlády Jiřího z Poděbrad (1458). Účinnost obranného komplexu okolo Žatecké brány byla podpořena také příhodným zalomením Žatecké ulice (cesta, klesající z náměstí od severozápadu, se v jeho půlkruhu lomí pod úhlem cca 45 stupňů doprava). Z barbakanu vychází drobná branka na hradební okruh. Nad gotickým portálem barbakanu je umístěn pískovcový znak královského města Kadaně s latinským nápisem, který v překladu zní: „Hlavní brána města Kadaně; léta Páně 1458“. Současný znak je replikou původního, neboť v důsledku velmi špatného stavu byla v roce 1904 nutná jeho kompletní rekonstrukce. Po stranách nad branou barbakanu jsou pak ještě dva znaky, na nichž jsou čeští dvouocasí lvi.

Barbakan se nacházel v popředí již zmíněné Žatecké brány, která plnila funkci hlavní městské brány a skrze niž vedla významná kupecká cesta na Žatec a Prahu. Brána (podobná bráně Mikulovické) byla zbořena roku 1832 během asanace městského opevnění. V roce 1995 se uskutečnily restaurační práce omítek a přilehlých zídek. Do současnosti se dochovaly fragmenty oblouku barbakanu v jeho východní a severní části. Do barbakanu je vestavěn dům s čp. 93 a před jeho jižním límcem je postaven dům čp. 92. V celém objektu jsou dochovány fragmenty střílen, chrliče a vnitřního ochozu. Dnes je barbakan společně s hradebním okruhem zpřístupněn a slouží jako jeden ze vstupů do procházkové trasy návštěvníků kadaňské památkové rezervace.

Bíle omítnutý půlkruh má z jižní strany goticky zalomený portál průjezdu, armovaný profilovanými kvádry, proražený do obdélné vpadliny pro padací most. Obdélné otvory pro průchod stěžejek nebo řetězů jsou dosud patrny v obou horních rozích vpadliny.

Z levé strany líce stavby přiléhá k průjezdu městská zástavba, na pravé straně je několik štěrbinových střílen (z vnitřní stany je náznak ochozu), v úrovni přízemí pak řada čtvercových okének, ukrytých z vnitřní strany v hlubokých obloucích. 

Před barbakanem na úzkém travnatém pásu stojí socha sv. Vojtěcha.

Series Navigation<< Zámecká brána v České KameniciSvatá (Mikulovická) brána v Kadani >>
Tagy