weby pro nejsevernější čechy

Barokní brána u zámku Lenešice

Článek je součástí seriálu Brány, hradby, hlásky, vrátnice

Součástí památkově chráněného areálu zámku Lenešice je mimo vlastní budovu umístěná barokní brána, umožňující přístup z náměstíčka kolem kostela svatých Šimona a Judy (ulice Knížete Václava) na nádvoří bývalého hospodářského dvora.

Památkový katalog:

Menší venkovské panské sídlo renesančního původu, později několikrát přestavované a doplněné hospodářským a provozním zázemím, je jednou z dominant historického středu obce.

Brána je zdobena, má pilastry a vzdutou římsu. K prostoru patří ještě dům č. p. 2, zdi a protilehlé budovy hospodářské.

Brána s brankami:

Brána s brankami se nachází severně od průčelí zámku, přiléhá k zámeckému domku č. p. 2. Je zdobena pilastry a vzdutou římsou, na klenáku písmena LP, na cviklech supraporty datace 1668 a 1941. Nad postranními brankami jsou nižší římsy zvedlé segmenty. Brána zdobného provedení je dokladem barokních úprav areálu a rovněž výrazným prvkem jeho vnějšího vzhledu.

Původní evidenční list památky:

U domku patřícího k zámku zděná brána s postranní brankou, obě zaklenuté do půlkruhu s volutami a ionskými pilastry.

Series Navigation<< Pražská brána v MělníkuBývalá Pražská brána ve Slaném >>
Tagy