weby pro nejsevernější čechy

Naučná stezka Viadukt a studánka Polerady

Článek je součástí seriálu Naučné stezky, vyhlídkové okruhy

Naučná stezka Viadukt a studánka Polerady, vycházející ze jmenované obce z místa zvaného U vstupní brány, vede k tělesu bývalé železniční trati Počerady-Vrskmaň.

Nechci být zlý a ošklivý, ale někdy to prostě nejde. Před časem jsem psal o jedné velmi krátké stezce, a nenapadlo mne, že mohou existovat i podobné další. Tedy podobné – tam jsem konstatoval, že se těch pár kroků vyplatí, a vcelku bylo jasno kudy a proč. Tady v Poleradech jsem krajně na pochybách…

Už najít nástup u výše zmíněné Vstupní brány je docela kumšt. Na místě jsou sice hned dvě infotabule, ovšem jedna z nich vypadá takhle:

Což je bohužel symbolické pro celý další průběh stezky. Takřka hned mi naskočily v médiích se objevující články o čerpání dotací na nejrůznější rozhledny, z nichž valná většina po pár letech přestává existovat. Tady je to totiž podobné.

Druhá tabule „jednička“ je v sice o něco lepším stavu, ale s hledáním stezky moc nepomůže.

Polerady_Na_byvale_trati

 

Nástup je totiž skryt v travnatém svahu mezi zelení, a není nijak označen, jako ostatně celý průběh stezky. Vypadá, jako kdyby po ní už hodně dlouho nikdo nešel (viz obrázky). Dalším zastavením je místní studánka. Škoda mluvit, jak dopadla. Je u ní další tabule:

Polerady_Na_byvale_trati (1)

 

Textu o samotné studánce tu moc není, spíše se věnuje objektům ze samotné obce, o nichž se kupodivu většinou nedozvíte přímo u nich (koho by napadlo kvůli tomu lézt někam úplně jinam). A po pár dalších krocích viadukt a násep bývalé trati, na níž je dnes cyklostezka. O viaduktu samém na infotabuli po něm nazvané ani slovo, zato spousta slov o objektech z centra obce, z nichž řada se opakuje z tabule umístěné tam.

Polerady_U_viaduktu

 

Poslední tabule se věnuje bývalé trati, konečně pár slov o viaduktu a hlavně důkaz, podrážející stezce samotné nohy:

Polerady_Na_byvale_trati (2)

 

Tahle fotka jednoznačně ukazuje, jak to bylo a je. Dotace vyčerpány a po nás potopa. Jak je z aktuálních obrázků vidět, cesta od viaduktu k nynější cyklostezce na náspu už v podstatě neexistuje, plevel tu vesele bují a kopřivy žahají. Jako kdyby tu od zřízení stezky a osazení tabulí nikdo nebyl… A když už – samotná cyklostezka 3106 je pro mne také důkaz umění „čerpání“. Léto, krásní počasí – a za cca jeden a půl kilometru jsem na vyasfaltovaném povrchu potkal pouze osobní auto, cyklistu ani jednoho.

O NS na webu turistika.cz:

Naučná stezka v Poleradech se nachází v rokli na jihozápadním okraji obce v blízkosti bývalé železniční trati. Stezka je zaměřena na historii a současnost obce, na zaniklou část Mastný Dvůr, na obnovenou Studánku, na 120 let starý viadukt a na zaniklou železniční trať z Počerad přes Polerady do Vrskmaně.

Stezka má čtyři zastávky s informačními tabulemi.

Začátek stezky je hned za domy obce, ale těžko se hledá, protože zde není žádný ukazatel, který by nás na stezku nasměroval. Využil jsem ochoty místního obyvatele, který mě dovedl na stezku. Délka stezky je asi 1 km a trasa končí u 4. informační tabule. Návrat zpět buď stejnou cestou nebo od informační tabule můžeme pokračovat po bývalém železničním náspu /dnes asfaltová cesta/ směrem k elektrárně Počerady. Za chvilku dojdeme k silnici, která vede do obce.

Web ententyky.cz:

V prostoru mezi viaduktem a jihozápadním okrajem Polerad byl učiněn pokus o zkulturnění léty zanedbávané krajiny. V ústí rokle, kterou přemosťuje viadukt, tu bylo vybudováno oddechové centrum. Je umístěno poblíž rekonstruované studánky – zastřešeného rezervoáru, který shromažďuje vodu z nedalekého pramene. Jsou tu umístěny i čtyři informační tabule věnované historii Polerad a okolí, a tak celé místo dostává i charakter naučné stezky.

Series NavigationNaučná stezka Pod Vysokým Ostrým >>
Tagy