weby pro nejsevernější čechy

Naučná stezka Boreč

Článek je součástí seriálu Naučné stezky, vyhlídkové okruhy

Kolem (a samozřejmě na vrchol) kopce Boreč vede z Režného Újezdu naučná stezka.

Z Režného Újezdu na úpatí kopce k rozcestníku a poté okruh kolem dokola s vyhlídkami a výstupem k tomu, proč se na Boreč chodí. Dle pořadí tabulí naučné stezky vpravo (což jsem nedodržel). Vzhledem k faktu, že se sem chodí především v zimě, docela překvapí, v jak mizerném stavu pěšiny jsou. Místy rozlámané zábradlí, neudržované schody, uklouzaný sníh, bláto… Relativně bezpečný je úsek ve vyšších polohách, kde je i v zimě zeleno a roste tu tráva. Obdivoval jsem důchodcovské turistické skupiny, které si s terénem dokázaly poradit. Ale nakonec i já jsem přežil.

Web Českého středohoří uvádí:

Naučná stezka Boreč má 9 informačních panelů.

Boreč patří k atraktivním turistickým cílům této oblasti a ve Středohoří je jedním z nejstarších chráněných území.

Společně s Lovošem má další prvenství. To se týká vybudování první okružní naučné stezky, která od roku 1981 přibližuje veřejnosti jedinečné hodnoty a vzácné přírodní jevy těchto dvou chráněných území. Nověji se pak Borečský vrch stal jednou z prvních evropsky významných lokalit, které jsou na území Chráněné krajinné oblasti České středohoří součástí soustavy NATURA 2000.

Důvodem k zařazení mezi evropsky významná chráněná území je výskyt kriticky ohroženého rostlinného druhu koniklec otevřený, ale již předtím zde byla v roce 1951 vyhlášena přírodní rezervace s cílem zachovat celá společenstva rostlin teplých strání, skal, sutí a také hajní květenu tohoto homolovitého vrchu zajímavého i výstupy teplých a vlhkých par z puklin na jeho temeni v zimním období a naopak studeného vzduchu ze sutí na úpatí během jara a léta. Na exhalace teplého vzduchu je vázán výskyt unikátního druhu mechorostu ze skupiny játrovek, který zdejšímu vrchu vděčí za svoje jméno – borečky vzácné.

V roce 1992 byl Borečský vrch podle nového zákona o ochraně přírody a krajiny převeden do kategorie národní přírodní památka.

Stezku můžete začít buď v obci Režný Újezd a vyjít na vrchol a následně jej celý obejít. Trasa měří necelé 3 km. Druhou variantou je začít trasu v obci Boreč a vydat se nejdříve po zelené turistické a následně se napojit na naučnou stezku. Vystoupat na vrchol a celý kopec obejít. Tato varianta má 4,5 km.

Jednotlivá zastavení:

Úvodní panel najdete na návsi v Režném Újezdě, osadě s pouhými 36 obyvateli, která je dnes součástí obce Velemín. Víte, jak je značené chráněné území a jak poznat, jestli vstupuji do něj či z něj vycházím? I to se tu dozvíte.

K první tabuli budeme stoupat do kopce, okolo studánky. Sesuv na severním úpatí je způsoben narušením druhohorních vápenců třetihorním magmatem a zvětráváním díky působení prostředí. Na svahu uvidíte větší balvany i drobnější suť, vše z části porostlé vegetací s břízou bělokorou (Betula pendula) nebo jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia).

Druhé zastavení Suť na severním svahu a úpatí informuje o druzích obývajících zazeměné sutě.

Třetí tabule Suťový les s lípou srdčitou se nachází na začátku (nebo konci) zelené turistické značky vedoucí do obce Boreč. Popisuje typický porost západního svahu Boreče s bylinným podrostem bohatým obzvláště na jaře.

Panel s číslem čtyři nese název Vyhlídka a poskytuje informace o původu kopců, na které se právě díváme. I když je pohled na Milešovské středohoří orámovaný větvemi stromů opravdu krásný, vydáváme se dále do kopce.

Pátá tabule Ventaroly stojí na jeho vrcholu. V létě tu v několika jamách v zemi objevíte vzácný mechorost borečku vzácnou (Targionia hipophylla). V zimě se z jam bude kouřit – puklinami v hornině prochází teplý vzduch z hloubky.

K dalšímu panelu jdeme z kopce. Procházíme křovinami a nejen o nich vypráví šestý panel s názvem Doubrava na jižním svahu.

Sedmé zastavení Vyhlídka k východu nabídne kromě obrázků zde žijícího hmyzu i pohled do historie. Nedaleko odtud se totiž odehrála jedna z bitev Sedmileté války.

V parném létě velmi oceníte poslední zastavení Chladná suť na severním úpatí. Z mezer v suti zde vychází chladný vzduch. Milovníky květeny jistě potěší lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), který roste hned vedle tabule.

Series Navigation<< Dehtářská pec na naučné stezce Česká silniceNaučná stezka Supí vrch >>
Tagy