weby pro nejsevernější čechy

Viadukt na bývalé železniční trati Počerady-Vrskmaň u Polerad

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Naučná stezka Viadukt a studánka Polerady, vycházející ze jmenované obce, končí u železničního náspu zrušené trati, v jehož tělese se nachází dnes již nepotřebný viadukt.

O stavu Naučné stezky jinde. Nicméně – pokud je po viaduktu pojmenována a v jeho blízkosti končí se dvěma informačními cedulemi, předpokládal bych, že se o něm něco dozvím. Na jedné se lze dočíst pouze (okopírováno včetně všech chyb):

Stávající viadukt, u kterého se nacházíte a stezka směrem k malému Březnu se nachází v místech bývalé železniční trati Počerady Vrskmaň. Cisařské a královské státní drahy Rakouska (KKSTB) uvedly tuto železniční trať z Počerad do Vrskmaně do provozu dne 1. března roku 1887. A s ním i poslední zachovalý, dosud funkční a více jak 120 let starý viadukt na této trati – v Poleradech. Stavba je dokladem stavebního umu tehdejších stavitelů. Viadukt se stal přirozenou součástí krajiny a později se stal jakousi skrytou stavbou, která čekala na své objevení.

Foto z informační tabule

Další cedule se sice přímo jmenuje „U Viaduktu“, ale text se zabývá zcela jinými objekty…

Cestu aby člověk pohledal, nebýt zmíněné Naučné stezky (která je v prabídném stavu), jde opravdu o skrytou stavbu. Stavba kombinuje opracované kvádry (rám průčelí a klenba oblouku) s kyklopským zdivem. Opěrné zdi chybí, jen ze strany od Polerad po levé straně je pár zarostlých kamenů.

Series NavigationŽelezniční viadukt v Chotyni >>
Tagy