weby pro nejsevernější čechy

Naučná stezka Supí vrch

Článek je součástí seriálu Naučné stezky, vyhlídkové okruhy

Nedaleko autobusové zastávky Bžany-Lbín začíná naučná stezka, vedoucí na vrchol (a vyhlídku) Supí vrch.

Řekl bych, že se jedná o nejkratší naučnou stezku, kterou jsem dosud měl možnost potkat. Cca 300 metrů od výchozího bodu u silnice na kopec a pár informačních panelů (mají být údajně 4, já mám zdokumentovány 3). Vytvořena byla v rámci projektu Blíž přírodě:

Supí vrch leží v Českém středohoří nad částí obce Lbín, Bžany na Teplicku. Není příliš známý, je však krajinářsky i přírodně velmi cenný, zejména díky zachovanému biotopu skalní stepi, na kterém je dosud známo 22 ohrožených druhů vyšších rostlin.

Na zhruba půlkilometrové stezce lze potkat 4 informační panely. Jeden úvodní s obecnými informacemi o lokalitě, ve vrcholové části pak dva zaměřené na přírodní hodnoty Supího vrchu. Stezka končí panoramatickou tabulí, prozrazující návštěvníkům, co vlastně z vrcholu Supího vrchu vidí. Nabízí se odtud trochu netradiční pohled na část Českého středohoří kolem nejvyšší hory Milešovky a údolí řeky Bíliny.

Kosatec bezlistý, bělozářka liliovitá, koniklec luční a mnoho dalších vzácných rostlin lze potkat cestou na temeno Supího vrchu. Vyskytují se tu rostlinná společenstva kavylových skalních stepí, která jsou charakteristická pro jižní svahy vrchů vulkanického původu v Českém středohoří. Jarní měsíce jsou zde návštěvníkovi pastvou pro oko.

Stezku vybudovala v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Launensia v roce 2019.

V žádném případě by ale výše uvedené konstatování nemělo vyznít negativně – těch pár kroků se vyplatí. Výhled, který člověk při stoupání pěšinami lesem nedokáže odhadnout, opravdu stojí za to.

Series Navigation<< Naučná stezka BorečDoksanská cesta >>
Tagy