weby pro nejsevernější čechy

Kostel svatých Petra a Pavla v Kadani

Na křižovatce ulic Jungmannova a Dvořákova v Kadani stojí kostel svatých Petra a Pavla.

Wiki a další zdroje:

Kostel svatého Petra a Pavla církve československé husitské stojí v Kadani v okrese Chomutov. Cihlový, někdy také zvaný červený, kostel patří k nejmladším sakrálním památkám města Kadaň.

Kazatelská stanice augšpurského sboru Chomutov vznikla v Kadani roku 1899. Kostel byl postaven pro její potřeby roku 1903 v tehdy módním novogotickém (pseudogotickém) slohu.Kostel byl původně vysvěcen ke slávě Nejsvětějšího Salvátora. Kostel se nachází severně od historického jádra města, v tehdejší rozvíjející se vilové čtvrti, v dnešní Dvořákově ulici.

K západu orientovaný kostel z režných cihel, doplněných bíle natřenými kamenickými články s mohutnou východní věží, pod níž bylo později zřízeno kolumbárium. Roku 1929 byla stanice povýšena a kostel tak sloužil farnímu sboru augšpurské německé evangelické církve. Po odsunu Němců v roce 1945 byl kostel přidělen Československé církvi husitské, která jej nechala v 90. letech 20. století opravit.

V době výstavby kostela byl současně vysazen také dub, který se v jeho blízkosti nachází dodnes a je chráněn jako památný strom.

Kostel se vyznačuje červenými režnými cihlami a mohutnou východní věží, u které bylo později zřízeno kolumbárium. V současné době se v kostele konají pravidelné nedělní bohoslužby.

Městský web:

Kostel sv. Petra a Pavla patří k nejmladším sakrálním památkám v Kadani. Vystavěn byl v roce 1903 ve slohu novogotickém z popudu německé evangelické církve augšpurského vyznání a pro svou konstrukci zhotovenou z červených režných cihel je v Kadani znám též jako kostel cihlový nebo červený. Po odsunu německého obyvatelstva roku 1945 byl kostel přidělen k užívání Československé církvi husitské. Právě kadaňský kostel sv. Petra a Pavla se pak stal kostelem, kde za Československou církev husitskou působila vůbec první žena farářka u nás!

Kostel není památkově chráněn.

Series Navigation<< Kostel svatého Michaela v Nové RoliKostel svaté Anny v Kadani >>
Tagy