weby pro nejsevernější čechy

Bývalá gotická hláska ve Vodárenské ulici v Mělníku

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Pod náměstím Kala IV. v místech, kde z ulice Kpt. Jaroše odbočuje Vodárenská, stojí bývalá gotická hláska, přestavěná na vodárenskou věž.

Turistický portál Mělníka:

Věž, která vznikla jako předsunutá součást obranného systému města, není přístupná veřejnosti. Původně sloužila jako předsunutá součást městského opevnění. Spolu se středověkým vodojemem je doložena od 16. století. V této čtyřhranné 20 metrů vysoké věži byl umístěn vodojem opatřený přítokovým, odtokovým a přepadovým potrubím. Voda sem byla čerpána z potoka Pšovka. V roce 1882 byl vodojem přenesen do výše položené Pražské brány.

Turistické informační centrum Mělník:

Nejstarší městské opevnění kopírovalo průběh hradištní fortifikace a bylo stavěno od poloviny 13. století. Výrazná byla přestavba v 60. letech 15. století, při které byla vybudována parkánová hradba.

Do vnitřního města vedly dvě brány a fortna, další dvě brány vedly do předměstí. Celý systém nakonec sestával z hlavní 2 m tlusté kamenné zdi s půlkruhovými baštami, parkánové zdi s baštami a dále z příkopu a vnějšího valu, který nasedal na eskarpu příkopu. Při patrně poslední přestavbě byla fortifikace doplněna ještě třetí vnější zdí. Jedinou zachovalou bránou je brána Pražská, která ve 30. letech 16. století nahradila starší bránu. Zbytky hradebního systému se nejlépe zachovaly v severní, severovýchodní a jihovýchodní části. Z gotického opevnění pražského předměstí se do dnešní doby dochovala pouze hranolová hláska, později upravená na vodárenskou věž. Pozůstatky hradeb mohou návštěvníci obdivovat v Jungmannových sadech u Tyršovy ulice.

Věž je kulturní památkou:

Předsunutá gotická hlásná věž později upravená na městskou vodárnu se nachází východně od hradebního věnce.

Volně stojící hranolová věž, uvnitř dělená do 6 podlaží. Přízemí je kónické, z neomítnutých pískovcových kvádrů, s vchodem na straně k městu. Výše je hranol věže omítnutý, s malými okenními otvory různých tvarů, rozdělený na dvě nestejně mohutné části. Zdivo vrcholí jehlancovou stříškou. Příležitostně využívána jako vyhlídková věž.

Poslední věta potvrzena na FB:

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek Vás zve na prohlídku Vodárenské věže, která není běžně pro veřejnost přístupná. Tuto jedinečnou možnost budou mít zájemci pouze jeden den, a to v sobotu 11. července 2020 od 9:00 do 17:00 hodin. Přístup bude možný pouze s rouškou. Neděláme žádné rezervace ani objednávky vstupenek, vstup bude volný průběžně po celý den. Protože se však do věže vejde v daný okamžik jen omezené množství lidí, je možné, že se bude tvořit nárazově u vstupu fronta. Proto prosíme návštěvníky o trpělivost a dodržování předepsaných dvoumetrových rozestupů při čekání ve frontě. Při výstupu na Vodárenskou věž bude potřeba zdolat několik desítek schodů, přesto lze prohlídku absolvovat i s dětmi. Moc děkujeme městu Mělník, že nám umožní Vodárenskou věž na jeden den veřejnosti otevřít.

Martin Klihavec, předseda MOOS

Na místopisném webu:

20 m vysoká hranolová věž bez výraznějších architektonických prvků, zřejmě pozdně gotická či renesanční, na Pražském předměstí ve Vodárenské ulici. Obecně se soudí, že původně šlo o předsunutou hlásku mělnického opevnění z 15. stol. (čemuž by odpovídal vchod vysoko nad úrovní terénu), existuje však i názor, že věž byla již postavena jako vodárenská, případně že od počátku kombinovala obě tyto funkce. Jisté je, že nejpozději od 16. stol. sloužila jako zásobárna vody pro městský i zámecký vodovod, a to až do roku 1882, kdy její funkci převzala výše položená Pražská brána. V nejvyšším patře se nacházel vodojem opatřený přítokovým, odtokovým a přepadovým potrubím, voda sem byla čerpána z potoka Pšovky. Ještě v 19. stol. stála o samotě, dnes k ní z jedné strany přistavěna Walinova vila a z druhé objekty Lidového domu.

Series Navigation<< Boreč – vyhlídka k východuVrázova vyhlídka v Mělníku >>
Tagy