weby pro nejsevernější čechy

Trasa 07 – Děčín – Kvádrberk – Labská Stráž – Růžový hřeben – Belveder – Dolní Žleb

Článek je součástí seriálu Turistické trasy na pravém i levém břehu Labe

Pokud zní podtitul brožury Turistické trasy na pravém i levém břehu Labe, pak tato trasa splňuje zadání takřka doslova – takřka po celé délce totiž sleduje kaňon řeky.

Začátek je tentokrát opravdu začátkem. Na zastávce MHD Děčín-nemocnice totiž startuje červená turistická značka. Výstup lesem na Stoličnou horu a první vyhlídka – Císařský výhled, známější pod označením Kvádrberk. Tady začíná naučná stezka Kaňonem Labe. Další významný bod je vyhlídka Labská stráž. Tehdy poměrně zanedbaný pavilon se dočkal koncem roku 2017 rekonstrukce. Následuje částečné odbočení od toku Labe a malé překvapení – koho by to napadlo, že těsně u hlavní silnice Děčín – Česká Kamenice je v závětří skryt tak romantický kus cesty, jako je ten podél Ludvíkovického potoka?

Následně je třeba vystoupat zpět ke skalám nad Labem. Vyhlídek je cestou několik, tou nejznámější je ale ta na Růžovém hřebeni, k níž vede odbočka z hlavní trasy. Další úsek je „obyčejný“ – odkloní se od skal do lesů, jemně se překříží se zelenou (ta vede z Bynovce na Slunečnou bránu) a nakonec se napojí na Knížecí (alejovou, kočárovou) cestu. Ta kdysi dávno sloužila panstvu k vyjížďkám ze zámku v Bynovci na královnu labských vyhlídek – Belveder. Tady končí jak červená, tak naučná stezka, a samozřejmě i předlouhé caprtání. Ovšem výhledy jsou tu fenomenální.

Podle brožury bych měl po zelené sestoupat k řece a dostat se přívozem do Dolního Žlebu na vlak. Já ale jako již mnohokrát plán nedodržel a došel do Labské Stráně, odkud jsem se linkou 432 vrátil zpátky do Děčína.

Nad kaňonem Labe

Původní návrh textu k porovnání s výslednou tištěnou verzí:

Od zastávky MHD Děčín – nemocnice po zde začínající červené značce do kopce na Stoličnou horu, kde čeká první vyhlídka – Císařský výhled. Odtud lze vidět celý Děčín a okolí. Dále po červené nad kaňonem Labe k chátrajícímu pavilonu Labská stráž. Cesta se pak stáčí od řeky k silnici Děčín – Česká Kamenice, v jejíž blízkosti vede běžným zrakům skrytá pěšina údolím Ludvíkovického potoka. Odtud opět stoupání nad řeku ke skalním vrcholům. Nejznámější je upravená Růžová vyhlídka. Následuje další odklon od řeky do hloubi lesů, v nichž se trasa napojuje na historickou Alejovou cestu z Bynova na královnu labských vyhlídek, Belveder. Odtud zpět a po zelené prudce dolů k řece, k ojedinělému přívozu v Dolním Žlebu. Na protějším břehu pár metrů po proudu čeká železniční stanice.

Délka: 15 km

Doba trvání: 4 hodin

Náročnost: nenáročná (občasná stoupání a klesání)

Nástupní místo:Děčín (vlak, autobus, MHD)

Cílové místo:Dolní Žleb (vlak – Dráha národního parku)

Doprava:MHD, vlak, bus

Občerstvení (ubytování) na trase:

Hotel Belveder – http://belvederhotel.cz/

Restaurant Dolní Grund – http://www.restaurant-dolni-grund.cz/restaurace-dolni-grund

Zajímavosti na trase:

Zajímavosti blízko trasy:

Varianty trasy: Pokud nechcete scházet po zelené do údolí Labe na přívoz a vlak, můžete se vydat do Labské Stráně na autobus směr Děčín

Problémy na trase: Sněžnická vyhlídka – asi jsem slepý, ale nevšiml jsem si vyznačené odbočky a přešel ji, nemohu tedy posoudit, zde je z ní ještě vůbec něco vidět. Červené značení na Stoličné hoře je velmi sporé, až řídké. Značky běžeckých tras jsou mnohem hustěji a okatěji.

Praktické info: Na zastávku MHD Nemocnice jezdí linky 1, 7, 37, všechny od Hlavního nádraží.

Series Navigation<< Trasa 06 – zámek Děčín – Tyršův most – Pastýřská stěna – Děčín BěláTrasa 08 – Hřensko – Janov – Hájenky – Mezní můstek – Divoká soutěska – Mezní Louka >>
Tagy