weby pro nejsevernější čechy

Trasa 09 – Hřensko – Edmundova soutěska – Mezní můstek – Mezná – Mezní Louka – Pravčická brána – Hřensko

Článek je součástí seriálu Turistické trasy na pravém i levém břehu Labe

Jak již bylo řečeno, některé trasy jsem procházel více či méně odlišně od finální verze v brožuře. Hodně se to týkalo souvisejících tras kolem soutěsek (viz trasa 8) – tudíž i tato trasa odpovídá skutečnosti jen částečně.

Místo Hřenska, plavby Edmundovou soutěskou a cestou k Mezním můstku jsem navázal na již zmíněnou trasu 8. Z Mezního můstku po zelené srázem do Mezné a po silnici do Mezní Louky. Tady začíná tzv. Gabrielina stezka, vedoucí k Pravčické bráně. Na samém začátku se nachází zážitkový areál Rysí stezka, takže pokud máte sebou děti, přidejte fůru času navíc. V době přípravy brožury vedla cesta povětšinou hlubokými lesy, od té doby se leccos změnilo. Díky kůrovci se na mnoha místech otevřely zcela nečekané výhledy…

A dál vlastně není co popsat. Pořád po červené (souběh s naučnou stezkou Okolím Pravčické brány). Na Pravčárnu nelezu, výpalné se mi platit nechce. Sestup dolů ke Třem pramenům a pak až do Hřenska. A to je vše…

PS: V sezoně lze krom autobusového spojení využít i Hřenský expres.

Původní návrh textu k porovnání s výslednou tištěnou verzí:

Ze Hřenska po žluté podél Kamenice ke kotvišti Edmundovy (Tiché) soutěsky. Po cca 20 minutách plavby opět po žluté přes místní expozici ve srubu na Mezní můstek. Zde přejít na zelenou a poměrně prudkým stoupáním do obce Mezná. Po silnici, poskytující ojedinělý pohled na „odvrácenou“ stranu Pravčické brány, do Mezní Louky. Zde přejít na červenou a po tzv. Gabrielině stezce podél skal s občasnými vyhlídkami na Pravčickou bránu. Zde lze strávit na všech okolních vyhlídkách mnoho času. Při sestupu zajít odbočkou k jeskyni Českých bratří a pak lesem k silnici, ke Třem pramenům. Zde lze nastoupit na autobus, nebo pokračovat dále po červen až do Hřenska.

Délka: 15 km

Doba trvání: 5 hodin

Náročnost:nenáročná

Nástupní místo:Hřensko (autobus)

Cílové místo:Hřensko (autobus)

Doprava:bus

Občerstvení (ubytování) na trase:

Restaurace U Raka, Hřensko – https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/restaurace/restaurace-u-raka

Restaurant u Draka, Hřensko – http://restaurant-udraka.com/

Restaurace U Kostela, Hřensko –

Restaurace Labe, Hřensko – http://labehotel.cz/

Penzion Na vyhlídce, Mezná – http://www.penzionnavyhlidce.eu/

Penzion U Fořta, Mezní Louka – http://uforta.cz/cs

Hotel Mezní Louka – http://www.meznilouka.cz/

Restaurace Sokolí hnízdo –

Zajímavosti na trase:

Praktické info: Do Hřenska z Děčína spojem 434 (směr Krásná Lípa). Soutěsky Hřensko fungují jen v turistické sezóně a jejich trasu nelze překonat suchou nohou! Vstup na Pravčickou bránu je možný pouze přes restauraci Sokolí hnízdo, kde se vybírá vstupné. Návrat busem do Děčína (nebo Krásné Lípy) je možný již ze zastávky Tři prameny (spoj 434, viz výše).

Series Navigation<< Trasa 08 – Hřensko – Janov – Hájenky – Mezní můstek – Divoká soutěska – Mezní LoukaTrasa 10 – Jetřichovické skály (Jetřichovice – Pohovka – Rudolfův kámen – Vilemínina stěna – Mariina skála – Jetřichovice) >>
Tagy