weby pro nejsevernější čechy

Mayerův gloriet v Karlových Varech

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Lázeňské lesy v Karlových Varech jsou protkány celou řadou cest a pěšin, značených i neznačených. A na nich se na mnoha místech nacházejí vyhlídková místa, občas doprovázená stavbami, jako je třeba Mayerův gloriet nedaleko Jeleního skoku.

Na wiki:

Mayerův či Maierův gloriet, též nazývaný vyhlídka Jelení skok, je jednou z nejstarších vyhlídkových staveb v Karlových Varech. Byl postaven v roce 1804 na skalním ostrohu západně nad centrem města. Poskytuje výhled zejména na Divadelní náměstí a protilehlý vrch s hotelem Imperial.

Altán byl nazván podle svého zakladatele, karlovarského rodáka a bohatého vídeňského obchodníka Mayera. Dílo bylo patrně provedeno stavitelem a truhlářským mistrem Franzem Knollem ze slavného rodu Knollů.

V roce 2000 byl altán celkově rekonstruován.

V roce 2012 byl altán pro havarijní stav uzavřen. Jeho spodní část měla narušenu statiku a byly zničeny některé spojovací části. Došlo k další rekonstrukci, při které musely být vyměněny především části dřevěné konstrukce v základech. Opravu provádělo sdružení Tesařská huť pod vedením tesaře Romana Kloučka. Rekonstrukce byla pojata historicky podle tradičních technologií – tesaři pracovali původní tesařskou technikou a za použití tradičních nástrojů (např. širočin, dlát a paliček).

Dubové dřevo bylo pořízeno tzv. zimní těžbou. Tesař Roman Klouček vysvětluje: „Mezi dřevaři profesionály zůstává stále v povědomí tak zvaná zimní těžba dřeva. V období okolo zimního slunovratu je od nás slunce relativně nejdále a strom svou mízu přesouvá do kořenů. V kmeni a větvích tak zůstává minimum živin. Dřevo těžené v této době je jakoby bez života a hmyz a houby o něj nejeví tak vysoký zájem. Dřevo má tak přirozenou obranu a šetří i další náklady za impregnaci. Dubová kulatina na opravu glorietu byla proto natěžena v rozmezí mezi 8. až 13. listopadem.“

Jedná se o osmiboký dřevěný vyhlídkový altán s osmi dřevěnými sloupy, které nesou jehlancovou plechovou střechu. Uvnitř bývaly lavičky. Postaven je na skalním ostrohu u Jeleního skoku přímo nad lázeňským centrem města. Nabízí jedinečný pohled na lázeňské centrum v údolí řeky Teplé a na přilehlé svahy. Altán je celoročně volně přístupný a je oblíbenou zastávkou lázeňských hostů při vycházkách v lázeňských lesích.

A jako vždy v případě tohoto regionu Památky a příroda Karlovarska:

Zastřešený dřevěný altánek, patrně nejstarší vyhlídkovou stavbu v lázeňském městě, nechal postavit v roce 1804 karlovarský rodák, bohatý vídeňský obchodník Mayer na skalním suku ve svahu pod křížem na Petrově výšině u Jeleního skoku vypínající se západně nad centrem města Karlovy Vary (Karlsbad). Altánek byl nazván podle jeho zakladatele Mayerův gloriet, někdy jsem mu říká rovněž Jelení skok. V roce 2000 přistoupilo město Karlovy Vary k celkové rekonstrukci altánu.

Osmiboký dřevěný vyhlídkový altánek je tvořen osmi jednoduchými dřevěnými sloupy které nesou vysokou jehlancovou plechovou stříšku na osmibokém základě. Altánek je doplněn dřevěným zábradlím mezi sloupy a lavičkami.

Series Navigation<< Lesní divadlo u Sloupu v ČecháchEgermannův dům čp. 100 v Novém Boru (Pivovar Born) >>
Tagy